Nyheter

Stångastaden: ”Bort med överbyråkratiseringen och få i gång bostadsbyggandet”

Text: Fredrik Törnqvist,, VD, AB Stångåstaden

Hur kan vi effektivisera stadsbyggnadsprocessen och få igång bostadsbyggandet? Jag hade nyligen möjlighet att lyssna på Kristina Alvendal som på uppdrag av regeringen och Produktivitetskommissionen har tagit fram en expertrapport kring just detta ämne. Rapporten beskriver en problembild med bland överbyråkratisering.

Det fina med förslagen är att de i princip skulle kunna genomföras utan att det krävs några lagändringar. Det går alltså att ändra saker nu om vi vill. Det behövs förstås även lagändringar på sikt men att omgående försöka effektivisera hela stadsbyggnadsprocessen kan bara skapa vinnare. Vi behöver ett ökat bostadsbyggande och så bra förutsättning som möjligt i dagens läge.

Agenda för ökat bostadsbyggande

Vi hade nyligen årsstämma i Stångåstaden. Den här gången var Kristian Alvendal med och presenterade sin expertrapport hon gjort på uppdrag av Produktivitetskommission som är tillsatt av regeringen. Rapporten lyfter fram ett stort antal förslag för att effektivisera stadsbyggnadsprocessen. Jag är själv ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd där vi arbetar för bättre förutsättningar för att bygga nytt och renovera. För några år sedan tog vi fram en agenda för ökat bostadsbyggande med ett antal förslag på vad som behöver göras för att både snabba på processerna och för att pressa kostnaderna. Just nu är vi mitt inne i ett arbete med att uppdatera byggagendan. I det sammanhanget ser jag väldigt många likheter och många intressanta förslag i Kristinas rapport att titta vidare på.

Utredningen

Jag rekommenderar alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor att läsa rapporten (se länk till rapporten i slutet av min blogg).  Alla kommer säkert inte att hålla med om allt men den kommer väcka många tankar. Rapporten beskriven en problembild med långa ledtider, överbyråkratisering, handläggarlotteri, målkonflikter i lagstiftning och regelverk, felaktigt ställda särkrav, planmonopolets påverkan på processen, onödigt detaljerade detaljplaner, långa planköer, långa överklagandeprocesser mm. Den innehåller också många verkliga exempel som beskriver konsekvenserna av de regelverk och de arbetssätt som finns idag. Rapporten innehåller 113 förslag på åtgärder. Det fina med förslagen är att de i princip skulle kunna genomföras utan att det krävs några lagändringar. Det går alltså att ändra saker nu om vi vill.

Byggagendan

När jag relaterar till arbetet vi bedrivit i Byggherrerådet under många år slås jag av att vi inte kommit så långt som vi skulle önska. De frågor vi diskuterat i rådet finns alla med i Kristinas rapport. Vi har också diskuterat ledtider, överklagandeprocesser, målkonflikter i lagstiftning, kommunala särkrav och industriell produktion som är starkt kopplad till utformningen av detaljplaner. Sedan har vi även drivit några stora specifika frågor för medlemsföretagen kring LOU och moms på bostäder. Vid sidan av moms och LOU-frågan tycker jag personligen att planfrågan är oerhört viktig för våra möjligheter att få fram konkurrenskraftiga och prisvärda bostäder i framtiden. Med en större flexibilitet i detaljplaner, kortare ledtider och mindre byråkrati kommer viljan att investera i bostäder att öka.

Min slutsats är det går att göra en massa saker direkt som kan få positiva effekter på investeringarna i landet. Det behövs förstås även lagändringar på sikt, t ex kring LOU och moms men att omgående försöka effektivisera hela stadsbyggnadsprocessen kan bara skapa vinnare. Vi behöver ett ökat bostadsbyggande och så bra förutsättning som möjligt i dagens läge.

Länkar: 
Delbetänkande av Produktivitetskommissionen Stockholm 2024 – Goda möjligheter till ökat välstånd

Expertrapport till Produktivitetskommissionen – Rapportskrivare Kristina Alvendal
Ineffektivt stadsbyggande – erfarenheter av nuvarande lagar, regler och arbetssätt i praktiken