Nyheter

Byggföretagen lanserar skrift om byggprocessen

Byggföretagen har tagit fram en skrift som på ett enkelt och pedagogiskt sätt belyser alla steg på resan när ett hus blir till och vilka aktörer som har ansvar för varje steg.

– Skriften är en genomgång av stegen som tar ett projekt från idé, genom planskede och genomförande, hela vägen fram till färdig byggnad. Den vänder sig till alla involverade och är ännu en del i Byggföretagens arbete för en högre och jämnare byggtakt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Många aktörer, med olika incitament och kopplingar till varandra, är involverade i en byggprocess. Utöver byggherre, kommun och stat finns regionala aktörer kopplat till exempelvis kollektivtrafik. Därtill kommer bland annat miljöorganisationer med möjlighet att överklaga byggandet och allmänheten som har rätt att ha synpunkter.

– Rätt beslut måste fattas i rätt tid utifrån rätt förutsättningar. Lyckade projekt kännetecknas av att berörda parter börjar samarbeta tidigt. Långa ledtider försvårar bostadsbyggande och är ett hinder för tillväxt, säger Anna Broman, näringspolitisk expert, Byggföretagen.

 Processen: Ett hus blir till – från idé till färdig byggnad är framtagen av Byggföretagen efter en förlaga producerad av Stockholms Byggmästareförening. 

På bilden: Vilka etapper måste klaras av innan ett hus är inflyttningsklart? Vilka yrkesgrupper är involverade? Vem ansvarar för vad? Följ med på resan när ett hus blir till.