Nyheter

Svåra tider på arkitektmarknaden – nu anas en stabilisering

Arkitektbranschen har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Men nu kan en vändning vara på gång. De senaste siffrorna pekar på att raset i prognostiserade byggkostnader har avtagit och offentliga sektorns utgifter till arkitektbolag stiger. Det visar en ny rapport från Tendium och Byggfakta. 

De senaste två åren har varit hårda för byggbranschen. I slutet av 2022 föll projekteringsindex kraftigt. Under andra halvan av 2023 nådde siffrorna en botten på -50 procent i projekteringsindex, det vill säga 50 procent lägre framtida uppskattade byggkostnader som projekteringsstartat jämfört med föregående 12 månadersperiod.

Nu visar färska siffror att minskningen avtar. Under slutet av 2023 och början av 2024 har trenden stabiliserats och vänt uppåt något även om index fortsatt är negativt.

Offentliga sektorns utgifter till arkitektbolag ökar med 6 procent

På den offentliga marknaden är läget än ljusare. Efter en tydlig nedgång i de offentliga utgifterna till arkitektbolag under 2021 och 2022 syns en återhämtning under 2023. Utgifterna ökade under 2023 med cirka 6 procent till 1,8 miljarder kronor.

De flitigaste offentliga köparna av arkitekttjänster är Stockholms stad och Statens Fastighetsverk. Under perioden 2019 till 2023 hade Stockholm stad utgifter till arkitektbolag för 1 miljard kronor, och Statens fastighetsverk för 949 miljoner kronor. Andra offentliga organisationer med höga utgifter var regioner, kommuner och kommunala fastighetsbolag.

Offentliga organisationerna som köpte in mest från arkitektbolag 2019 – 2023

Stockholms stad

Statens fastighetsverk

Region Skåne

Göteborgs stad

Västra Götalandsregionen

Higab AB

Region Östergötland

Gällivare kommun

Region Stockholm

Framtiden Byggutveckling AB

Källa: Arkitektmarknaden, Tendium & Byggfakta

SWECO aktivast på projektmarknaden – men White Arkitekter har högst intäkter från offentliga kontrakt

SWECO toppar listan över bolag med flest arkitektprojekt, för projekt med byggstart tre år bakåt och två år framåt. De följs av Tengbomgruppen och White Arkitekter.

Topp 10 – de mest aktiva arkitekterna på projektmarknaden*

SWECO

Tengbomgruppen

White Arkitekter

Liljewall

PE Teknik & Arkitektur

Krook & Tjäder

Norconsult

LINK

Tyréns

ÅF-Infrastruktur / AFRY

* Arkitekterna bakom flest projekt med uppskattad byggstart april 2021 – mars 2026.

Källa: Arkitektmarknaden, Tendium & Byggfakta

I de offentliga utgifterna perioden 2020 till 2023 till renodlade arkitektbolag (där SWECO Arkitekter ingår men inte SWECO) är White Arkitekter i topp, följt av Tengbomgruppen. Liljewall kniper tredjeplatsen.

Om rapporten

Rapporten Arkitektmarknaden är ett samarbete mellan Byggfakta och Tendium. Den bygger dels på data om byggprojekteringar, dels på data om offentliga sektorns utbetalningar till arkitektbolag. Läs mer om datan i rapporten.

Byggfakta tillhandahåller Nordens största plattform för projekt- och marknadsinformation som skapar affärsmöjligheter och insikter för alla aktörer i byggbranschen.

Tendium är ett mjukvaruföretag som med hjälp av AI förenklar och effektiviserar offentlig upphandling för leverantörer.

Foto: fancycrave1