Nyheter

Bergendahls El Gruppen planerar för expansion

Bergendahls El Gruppen har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Elcommunication Sweden AB. Förvärvet väntas slutföras under Q2 2024.

ELCOM är ett ledande företag för installationstjänster inom el och säkerhet i sydöstra Sverige. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större företag, organisationer, landsting och kommuner som eftersträvar det helhetsansvar som bolaget erbjuder.

ELCOM har idag 100 anställda med en omsättning på ca 130 Mkr.

– Vi på Bergendahls är väldigt glada över att förstärka vår kompentens och även kunna bredda det geografiska erbjudandet till våra kunder. ELCOM har en stark personalkultur med bra ingångsvärden som passar in i Bergendahls Koncernen. Med nytillträdde VD Fredrik Olsson, tillsammans med ledning och anställda i ELCOM, kommer vi få ett plus ett att bli tre, säger Pierre Rundwall, koncernchef Bergendahls El Gruppen.

– ELCOM ser fram emot att gå in i Bergendahls vilket kommer stärka båda bolagen. ELCOMs och Bergendahls verksamheter har väldigt många synergier idag som gör att vi kommer kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment av tjänster med hög kvalité över ett större geografiskt område, säger Fredrik Olsson, VD ELCOM.

– ELCOM bibehåller sitt starka namn och varumärke. Tillsammans kommer vi utvecklas och ta oss an de stora möjligheter som finns på marknaden, avslutar Pierre Rundwall.

Foto: aymane jdidi