Nyheter

Arqly utökar

Den 8 April välkomnar Arqly Göran Eriksson till Arqlys kontor på Södermalm i Stockholm. I och med detta är man nu 9 kollegor på plats, med alla affärsområden representerade; arkitekter, konstruktörer och bygg- och projektledare.

Göran kommer senast från konsultföretaget Ramboll och har samlat över 40 års erfarenhet av branschen. Göran har de senaste 20 åren haft projektledning som huvudsyssla och han kliver in med många väl genomförda projekt i bagaget.

Göran har flerårig erfarenhet som enhetschef och ett brett kontaktnät.

– Självklart bli man glad när tidigare kollegor till mig hör av sig och nu vill vara med och forma Arqlys framtid. Att Stockholm är en tillväxtmarknad för Arqly råder inga tvivel om och att Göran med sina erfarenheter kommer bli en del av den resan ser jag som mycket positivt för Arqlys alla nuvarande och framtida intressenter, säger Fredrich Strand, VD Arqly

Förutom att erbjuda de vanliga tjänsterna sitter företaget i Stockholm också på en hel del specialkompetens. Exempelvis är man inom bygg- och projektledning certifierade inom entreprenadbesiktningar. Arqly är även certifierade enligt KA-PBL och inom arkitektur har man en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Förutom den kompetens och erfarenhet Arqly har på plats så kan företaget erbjuda hela sitt övriga tjänsteutbud. Det kan handla om exempelvis inredning, energioptimering, klimatdeklarationer och mycket mer! På Arqly jobbar man nära varandra, ortsöverskridande, för att säkerställa att den samlade kompetensen kommer till sin rätt i de projekt man får förtroendet att vara delaktiga i.