Nyheter

Construction Tech-bolaget lyfter med 25% och byter namn från Webforum till Avima

Byggbranschen har halkat efter när det kommer till innovation och digitalisering, men nu är en förändring är på väg. Construction Tech-bolaget Avimas 25% tillväxt är ett tydligt tecken på att byggbranschen vaknat upp.

I takt med den ökande digitaliseringen växer Avima i popularitet inom bygg- och anläggningsindustrin, då vi aktivt främjar enklare och mer effektivt samarbete. Namnändringen markerar början på en ny tillväxtfas.

Trots den övergripande svaga utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn det senaste året har Avima lyckats öka årslicensvärdet med cirka 25%.

– Vi är stolta över att presentera Avima som vår nya identitet och ser fram emot att fortsätta driva digital innovation inom bygg- och anläggningsbranschen, säger Fredrik Adolfsson, delägare och styrelseordförande för Avima. Fredrik Adolfsson fortsätter: Förmågan att säkerställa snabb tillgång till korrekt information, som versionshanterade dokument och ärenden, för alla inblandade i ett projekt, blir en konkurrensfördel och en överlevnadsfråga för bolagen i en hårt reglerad bransch med allt högre krav på kostnadseffektivitet, regelefterlevnad och säkerhet.

Avima är ett mjukt namn i en annars tuff bransch, vilket understryker betydelsen av samarbete i projekt. Med sitt fokus på användarvänlighet och innovation är Avima redo att fortsätta växa i samma takt under 2024.