Nyheter

RO-Gruppen expanderar till Örebro

Med siktet inställt på fortsatt expansion och ökad närvaro på den svenska byggmarknaden förstärker man nu verksamheten med ny kompetens och ännu ett affärsområde – RO-Gruppen Örebro.

För att leda satsningen har man rekryterat en lokalt förankrad trio med mångårig erfarenhet.

RO-Gruppen har visat en positiv utveckling med stark lönsamhet de senaste åren. Byggföretaget, som för 2023 redovisar en omsättning på 1,7 miljarder, har som mål att rankas som ett av de tio största byggbolagen på den svenska marknaden.

Nu satsar RO-Gruppen stort och trotsar rådande lågkonjunktur genom att etablera sig på ytterligare en marknad – Örebro. Ett fortsatt behov av bostäder, ett starkt och diversifierat näringsliv och strategiska fördelar genom stadens läge ligger till grund för beslutet.

– För att vi ska kunna fortsätta vår spännande tillväxtresa behöver vi bredda oss geografiskt. Vårt omfattande erbjudande i kombination med förväntningar om fortsatt tillväxt i och omkring Örebro gör att vi på RO-Gruppen nu etablerar vårt sjätte affärsområde säger Leif Ahlberg, VD på RO-Gruppen.

Örebro – en marknad med stora tillväxtutsikter

Örebro är en av Sveriges snabbast växande städer och rankas till plats sju sett till befolkningsmängd och den förväntade ökningen bidrar till ett stort behov av nya bostäder tillsammans med samhällsfastigheter och kommersiella lokaler.

Staden är en attraktiv plats för handel och logistik med ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo.
Örebro universitet och Universitetssjukhuset gör staden till ett centrum för forskning och utveckling och närheten till Karlskoga med dess försvarsindustri samt kommande satsning inom försvaret med regemente i Kristinehamn kommer ha direkt inverkan samt få följdeffekter på samhället vilket bidrar till starka, pådrivande faktorer för en kommande positiv marknadstrend.

Stark trio ska leda satsningen

För att leda den nya satsningen i Örebro har man rekryterat Pontus Nilsson och Adam Lennartsson till rollerna som affärsområdeschefer och Magnus Johansson till rollen som projektchef. De har arbetat tillsammans i ledande befattningar på NCC i Örebro i flera år och har stor erfarenhet från byggverksamhetens alla delar.

– Pontus, Adam och Magnus delar en djup förståelse för byggbranschen och den lokala marknaden i Örebro. Detta kombinerat med deras ledaregenskaper, stora driv och RO-Gruppens starka företagskultur kommer att sätta en ny standard för byggföretag i Örebro. Vi är väldigt glada över att de vill bli en del av RO-Gruppen, säger Daniel Paterson, chef affärsutveckling på RO-Gruppen.

Pontus Nilsson har 15 års erfarenhet från byggbranschen varav de senaste åren i ledande befattningar. Med erfarenhet från flertalet olika roller inom byggverksamhet har han arbetat på detaljnivå i såväl anbuds-, projekterings- och produktionsskedet.

Han kommer närmast från rollen som affärschef på NCC Building i Örebro där han drivit flertalet stora projekt, där ibland bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

– Det är flera saker som gör att jag vill arbeta med RO-Gruppen. Inte minst företagskulturen, präglad av innovation, samarbete och engagemang. Samtidigt är möjligheten att få utforska och utveckla verksamheten i Örebro som marknad oerhört spännande. Jag ser fram emot att tillsammans med RO-Gruppen och vårt team här i Örebro ta oss an utmaningar och möjligheter och fortsätta bygga på den starka grund som redan finns i koncernen säger Pontus Nilsson, affärsområdeschef RO-Gruppen i Örebro.

Adam Lennartsson har 12 års erfarenhet från byggbranschen. Inledningsvis som installationssamordnade på NCC avdelning Hus i Stockholm för att sedan återvända till sin hemstad Örebro. Han har arbetat med en stor variation av projekt i rollerna som entreprenadingenjör, projektchef och senast i rollen som produktionschef på NCC Building Örebro.

Flera år med övergripande ansvar för samtliga projekt i regionen har gett honom en gedigen erfarenhet och förståelse för marknaden.

– Efter många utvecklande år på NCC känns det spännande att få kliva in i rollen som affärsområdeschef på RO-Gruppen och leda satsningen på en ny marknad. Det är inte bara yrkesmässigt väldigt spännande utan möjliggör också för oss att få utveckla byggbranschen i Örebro. Regionen har stor potential, vilket öppnar upp för en mängd möjligheter att inte bara växa som företag utan också att bidra positivt till samhället säger Adam Lennartsson, affärsområdeschef RO-Gruppen i Örebro.

Magnus Johansson har varit verksam i byggbranschen i över 25 år varav merparten i ledande befattningar, senast i rollen som projektchef på NCC. Hans mångåriga yrkeserfarenhet och långa meritlista från framgångsrika projekt har gett honom en omfattande kompetens och förståelse för alla delar i byggprocessen – från kundvisioner till slutgiltiga produkter med tydlig måluppfyllelse.

Därtill är han en trygg och uppskattad ledare i kombination med en framgångsrik projektstyrare.

Pontus Nilsson tillträdde sin roll 26 februari. Adam Lennartsson tillträder 25 mars och Magnus Johansson ansluter den 1 april.