Nyheter

Utredare tillsätts för snabbare utbyggnad av häkten och anstalter

Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och behovet väntas öka bland annat som en konsekvens av regeringens åtgärder inom det kriminalpolitiska området. En utredare tillsätts därför för snabbare utbyggnad av häkten och anstalter.

– En fortsatt och påskyndad utbyggnad av Sveriges kriminalvård är nödvändig för att utöka kapaciteten på svenska häkten och anstalter. Därför tillsätts nu en utredare för snabbare utbyggnad. Detta är ett viktigt steg i regeringens arbete med att korta ledtider i plan- och byggprocessen samt förenkla och förbättra regelverk, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Regeringen vidtar flera åtgärder för att ge Kriminalvården goda chanser att expandera. Det handlar bland annat om rekordstora ekonomiska anslag, en långsiktig plan för utbyggnad och att se över möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands. Att minska regelkrånglet vid byggnation är en viktig del för att underlätta och snabba på Kriminalvårdens expansion, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

En bokstavsutredare får i uppdrag att lämna förslag som förbättrar förutsättningarna för att bygga fler häkten och anstalter och skapa nya häktes- och anstaltsplatser genom en förkortad plan- och byggprocess.

Det bör i första hand handla om undantag från krav i plan- och bygglagen som bedöms vara mindre relevanta vid byggnation av häkten och anstalter. Det kan även röra angränsande regelverk såsom miljöbalken och fastighetsbildningslagen samt tillhörande förordningar.

Utredaren ska under arbetet beakta resultaten av pågående och genomförda satsningar för att utöka antalet häktes- och anstaltsplatser, exempelvis användningen av typhus i byggnationen.

Utredaren ska också lämna de författningsförslag som behövs. Senast den 31 oktober 2024 ska utredaren redovisa sina förslag.

Utredare blir Kathrin Flossing Wiklund, jurist med mångårig erfarenhet från chefspositioner både i Regeringskansliet och i domstolar samt arbete med andra statliga utredningar.