Nyheter

Reparbete och drönare ersätter traditionella byggställningar

Det finns flera åtkomstmetoder för inspektion, renovering och ytskydd av betongkonstruktioner. Den traditionella metoden är att bygga ställning, men på senare år har reparbete och drönare tillkommit som alternativ.

Ytskyddsdagarna gav Fredrik Nilsson på Pro Access tips om hur man väljer åtkomstmetod och hur man räknar ut vilken metod som är mest lönsam för ett projekt.

Det är vanligt att tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner görs allt för sent, vilket leder till ökade kostnader för reparation och underhåll.

– Ofta är det för stor tröskel investerings- och tidsmässigt för att göra tillståndsbedömningar. Man väntar och väntar och när betongen börjar ramla ner gör man åtgärder. Det vi jobbar med är att försöka få ner tröskeln för att göra tillståndsbedömningen så tidigt som möjligt. 

Det sa Fredrik Nilsson, som är vd på repteknikföretaget Pro Access och ordförande i Branschföreningen Svenskt Reparbete (BFSR) på Ytskyddsdagarna. Han konstaterade att tröskeln är hög om man väljer att bygga ställning eftersom det tar tid. Drönare har en väldigt låg ingångströskel, både ekonomiskt och i tid för vad som krävs för att göra en grundläggande tillståndsbedömning. 

– Reparbete har en ganska låg tröskel, att få ett repteam på plats på en betongfasad eller ett vattentorn kräver inte mycket om man jämför med att bygga ställning. Att klä exempelvis ett vattentorn med ställningar för att göra en tillståndsbedömning är inte görbart då kostnaden blir så hög. Då väntar man i stället tills man måste göra åtgärder. Och då springer kostnaderna i väg. 

Räkna på kostnader

För att kunna göra en bedömning av vilken åtkomstmetod som är bäst att använda vid ett projekt presenterade Fredrik Nilsson en formel som kan användas som en tumregel för att förstå vad som är rimligt.

– I formeln R=A står R för riggkostnad, det vill säga den tid det tar innan arbetet kan starta. A står för arbetskostnad, det vill säga den budgeterade kostnaden för arbetet som ska utföras. Våra beräkningar från tidigare projekt visar att när riggkostnaden är lika stor som arbetskostnaden lönar sig repteknik i 98 procent av fallen jämfört med att bygga ställning. 

– Om riggkostnaden är större än arbetskostnaden då blir det ännu mer lönsamt att göra arbetet med repteknik. Om riggkostnaden är mindre än arbetskostnaden kan ställning vara det mest lönsamma alternativet och värt att räkna på, sa Fredrik Nilsson.

Fördelar med reparbete

Fredrik Nilsson berättade om fördelarna med reparbete. Utöver att det är tids- och resurseffektivt så är det även handnära. En reparbetare kan vid inspektion bland annat utföra bomknackning, ta borrprover, mäta invändig armering, utföra dragprover på betong och kontrollera fuktgenomträngning med IR-skanning.

– Jämfört med drönare så kan en reparbetare göra analys och bedömning på plats. Man har konstruktionen framför sig, man gör det inte på bilder eller ett beräkningsunderlag. Å andra sidan är fördelen med ett beräkningsunderlag att man kan skicka det till en expert som kan granska bilder, IR-fotografier och sprickanalyser med hjälp av AI. 

En reparbetare kan även utföra betonglagningar med formning och gjutning och ytskyddsarbeten som impregnering och målning.

Hög säkerhet

Reparbete har även hög säkerhet jämfört med ställningar. På en ställning finns risk att det slarvas med fallskydd, medan en reptekniker säkras automatiskt när denne kopplar in sig i repen.

– En reparbetare har fria ytor att bedöma och lyfter material i egna system, så inget behöver bäras. Dessutom förhindras oönskad åtkomst till byggnader eller konstruktioner, som annars kan vara ett problem med ställningar. Vi drar upp repen när vi åker hem på kvällen, konstaterar Fredrik Nilsson.

Det finns även begränsningar för reparbete. Till exempel att det finns ett begränsat antal kvalificerade entreprenörer som är duktiga på betong i repteknik. En annan begränsning är att en reparbetare inte kan täckas in. Det gör arbetet utsatt för väder och gör det svårt att till exempel utföra blästring. 

– Dessutom är åtkomsten begränsad för beställaren under arbetet, även om det går att ta med ocertifierade personal i repen, tillsammans med en certifierad reparbetare.

Hjälp med bedömning

Eftersom beställare ofta inte har tillräcklig kunskap om vad som kan utföras med repteknik rekommenderar Fredrik Nilsson dem att inför ett projekt alltid vända sig till ett repteknikföretag för en bedömning.

– Vi kan tala om vad som är möjligt och sedan är det upp till beställaren att jämföra med andra tekniker och därefter välja åtkomstmetod. 

På bilden: Att använda reparbetare för att inspektera, renovera och ytskydda betongkonstruktioner är ett alternativ till att använda byggställningar

Bild: Pro Access