Nyheter

Castellums årliga trendrapport: Kontoret är tillbaka

Castellums årliga trendrapport, Framtidens arbetsliv, visar att distansarbetet fortsätter att minska och majoriteten kan tänka sig obligatorisk kontorsnärvaro. Allt fler företag väljer aktivitetsbaserade kontorslösningar utan fasta skrivbord och de arbetsgivare som erbjuder möjlighet till träning och rörelse på kontoret har flest nöjda medarbetare.

Den 13 mars publiceras Castellums årliga trendrapport Framtidens arbetsliv, där 4 000 kontorsarbetare i Norden svarar på frågor och förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats. – När covid-19 drabbade världen blev flexibilitet och distansarbete snabbt det nya normala, årets rapport visar tydligt att kontoret åter är den huvudsakliga arbetsplatsen, men kontoret står i stor förändring. I årets mätning har flexibla kontor ökat med 60 procent till förmån för egna rum och fasta skrivbord. Vi märker tydligt bland våra kontorshyresgäster att de som anstränger sig för att skapa attraktiva arbetsplatser med hög variation också är de som i störst utsträckning får tillbaka nöjda medarbetare till kontoret, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum. Det är femte året i rad som Castellum tagit tempen på kontorsarbetare och kan jämföra utvecklingen och trenderna före och efter coronapandemin.Fem viktiga insikter från årets undersökning:1. Kontorsnärvaron fortsätter öka. De flesta vill vara på kontoret merparten av veckan. Endast 1 av 10 jobbar nu främst på distans, men vikten av valfrihet består.2. Flexibla kontor allt populärare. Aktivitetsbaserade kontor ökar raskt i antal och popularitet. Andelen kontorsarbetare som föredrar aktivitetsbaserat har stigit 100 procent på ett år.3. Kontoret underlättar ledarskapet. 7 av 10 chefer tycker kontoret och hög kontorsnärvaro är viktigt för deras ledarskap. Extra viktigt är det i stora organisationer.4. Bra kontorsmiljö lockar fler. 8 av 10 tycker kontorsmiljön är avgörande när de söker nytt jobb. Och ju bättre arbetsmiljö, desto högre närvaro.5. Arbetsro är kontorets stora utmaning. Kontoret gynnar kulturbyggande, samarbete och produktivitet. Men 3 av 10 tycker det kan vara svårt att arbeta ostört på kontoret.

Foto: louisehoffmann83