Nyheter

Klart för byggstart: Stort batterilager och solpark i Emmaboda

Ett stort batterilager ska byggas strax utanför Emmaboda i kombination med en mindre solpark. Bakom projektet står solenergiföretaget ib vogt, som beräknar att energiparken ska vara i drift senast första kvartalet 2028. – Batterier kan stabilisera och avlasta elnätet genom exempelvis balansering och frekvensreglering. Det bidrar till att mer förnybar elproduktion kan byggas, vilket är avgörande för att Sverige ska nå sina klimatmål, säger Maja Stenström, projektledare på ib vogt.  Emmaboda Energipark har fått klartecken att byggas sedan projektets samrådsanmälan har godkänts av Länsstyrelsen i Kalmar län. Parken omfattar 7 hektar och kan som mest rymma 200 MW batterikapacitet, vilket skulle bli Sveriges med råge största batterilager.Den sannolika batterikapaciteten är dock omkring 40 MW, beroende på vilken kapacitet som finns tillgänglig i det lokala elnätet, vilket nätbolaget Eon väntas ge besked om under första halvåret 2024.  – Batterilager kan avlasta och effektivisera elnätet och på så sätt minska behovet av dyr elnätsutbyggnad. Därför är det tråkigt att handläggningstiderna för att få en nätanslutning har blivit en så stor bromskloss för att ansluta nya anläggningar,  fortsätter Maja Stenström.  Batterilager kan snabbt balansera elnätet vid exempelvis plötsliga bortfall av elproduktion genom att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Kombinationen av solpark och batteri gör att Emmaboda Energipark kommer kunna lagra el när efterfrågan är låg och leverera el när efterfrågan är hög, vilket jämnar ut tillgänglig effekt i elsystemet på dygnsbasis.  – Utvecklingen inom energilagring går enormt fort just nu och vi kommer använda den bäst lämpade teknik som finns tillgänglig vid upphandlingen. Den slutliga tekniska utformningen kommer att beslutas under detaljprojekteringen, avslutar Maja Stenström.  Energiparken placeras väster om Emmaboda i ett obebyggt område. Anläggningen kommer att byggas med så små störningar på djurliv och särskilt värdefulla naturområden som möjligt. Emmaboda Energipark omfattas även av krav på bygglov, vilket kommer sökas.

Fakta om Emmaboda Energipark:

Anläggs på fastigheten Emmabo 5:1 i Emmaboda kommun. 

Planeras uppta totalt 7 hektar mark. 

Planerad installerad batterikapacitet 40–200 MW. 

Planerad solelsproduktion är cirka 1 GWh per år. 

Fördelningen mellan solpaneler och batterilager kan komma att förändras