Nyheter

Newsec Property Outlook utforskar AI-potentialen för prognoser inom fastighetssektorn

Newsec har genomfört en analys av artificiell intelligens (AI) för fastighetsprognoser. Genom att använda ChatGPT-4, en avancerad AI-modell, utvärderar Newsec AI:s potential att förutspå transaktionsvolymer och styrräntor i Norden och Baltikum.

Fastighetsbranschen står inför en tid präglad av snabba framsteg inom AI och digitalisering. För att navigera i den komplexa miljön av ny teknik, omvälvande världshändelser och ekonomisk osäkerhet, har branschen fått alltmer insikt i att AI och digitalisering spelar en avgörande roll.

Det är inte bara ett strategiskt val längre; det är en nödvändighet för att vara konkurrenskraftig. Vårens upplaga av Newsec Property Outlook utforskar AI:s potential som ett viktigt verktyg och partner i fastighetsbranschen.

– Att integrera AI:s analytiska kraft med kunskapen från erfarna personer i branschen är avgörande för att fatta framgångsrika beslut. Vår rapport lyfter fram vikten av att komplettera AI-drivna insikter med mänsklig expertis inom beslutsfattande. Medan AI erbjuder värdefulla datadrivna insikter behöver vi analys baserad på mänsklig kunskap för att fånga upp dynamiken och oväntade variabler på fastighetsmarknaderna. Kombinationen av de båda är framtiden, säger Max Barclay, chef för rådgivningsverksamheten och vice Koncernchef på Newsec.

Rapporten undersöker AI:s prognoser och betonar behovet att komplettera med kontextmedveten analys. I ett fall rekommenderade ChatGPT logistiksegmentet för investeringar baserat på segmentets snabba tillväxt, men beaktade inte stagnationen i e-handelns tillväxt i Norden och Baltikum, vilket skulle vara avgörande information för en investerare som överväger logistiksegmentet.

Detta understryker behovet av mänsklig kompetens för att bedöma marknadsnyanser och ge en komplett bild av möjligheterna. Newsec analyserade även nyproducerad yta för logistik respektive lättindustri, där lättindustri utgjorde en betydligt mindre andel av total ny yta. Med den accelererande gröna industrialiseringen och ökande efterfrågan på hållbara energilösningar, kan lättindustrisegmentet därför ha stor investeringspotential som är relativt outforskad.

– När vi går in i 2024 förespråkar Newsec en kombination av AI-insikter med branschkunskap. Genom att nyttja AI:s analytiska förmågor tillsammans med mänskliga insikter kan investerare navigera genom fastighetsmarknaden mer effektivt och positionera sig för framgång, fortsätter Max Barclay.

Under 2024 förutspår Newsec viss återhämtning inom fastighetssektorn och även att tillväxten kan ta fart. Med insikter från både AI och mänsklig expertis står Newsec redo att vägleda investerare genom möjligheterna och utmaningarna i den dynamiska fastighetsbranschen.