Nyheter

Infekterade hyrestvister i årets hyresförhandlingar

90  kommuner vänt sig till en skiljeman för att få en oberoende bedömning av hyreshöjningen och fortfarande väntar runt en miljon hyresrätter på ny hyra för 2024.

– En onödigt stor samhällskostnad, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström till TT och fortsätter: Det är tufft för hyresnämnderna att hantera, säger Carl-Johan Bergström.

I Göteborg väntas beslutet, som rör 30 000 hyror, komma på måndag och i Stockholm den 5 mars.

– Det finns inget egenintresse av att dra ut på förhandlingarna när det är kostsamt och tar mycket tid, förklarar Nathalie Brard som är förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm. Men att acceptera en hyreshöjning under 12 procent är inte skäligt, enligt Fastighetsägarna.

Hyresmarknadskommittén, den motsvarande lösningen för allmännyttan, har runt 70 ärenden i nuläget.