Nyheter

Oskarshamns kommun sänker energiförbrukningen med ny belysning

Under 2023 har Oskarshamns kommun bytt ut gamla energislösande lysrörsarmaturer mot ny effektiv LED-belysning i sina 12 idrottshallar. Bytet till modern LED-teknik från Aura Light har inneburit en energibesparing på 50–70 % och en kostnadsbesparing på mer än 500 000 kr per år.

Det var de höga energipriserna under 2022 som fick Oskarshamns kommunpolitiker att ställa sig frågan hur man kunde minska energiåtgången i kommunens fastigheter. Med tanke på att utfasningen av traditionella ljuskällor med kvicksilver hade påbörjats så tog fastighetsavdelningen tidigt ett beslut om att fokusera på belysning, och i första hand i idrottshallar eftersom de lokalerna också till stor del nyttjas av allmänheten.

– Fler kommuner borde se över belysningen i sina lokaler. Oskarshamns kommun valde en belysningslösning där både LED-moduler och drivdon är utbytbara. Det går hand i hand med kommunens hållbarhetsstrategi; att ta tillvara och renovera i stället för att kasta och köpa nytt, säger Jeanett Velin, kundansvarig på Aura Light.

Förutom kostnaden finns många andra vinster. Armaturerna sitter högt upp och är svåra att nå. Med LED slipper kommunen att byta lysrör så frekvent. Betydligt färre arbetstimmar läggs på kontroll av armaturer och LED är också tryggare ur brandsynpunkt. Lokalerna har ett jämnare och bättre ljus samtidigt som kommunen gör en ordentlig energibesparing. Tidigare var elförbrukningen vid maximal belysning i A-hallen på Oskarsgymnasiet 19 kWh, som ett exempel. Med den nya LED-lösningen har den minskat till 8 kWh.

– Det resultatet är vi mycket nöjda med. De beräkningar vi gjort för alla 12 hallarna visar på en halverad förbrukning i genomsnitt. Återbetalningstiden är svårare att beräkna då elpriset varierar. När vi startade projektet 2022, och med den prisbild som gällde då, var återbetalningstiden 2-3 år. Med nuvarande lägre elpris handlar det nog snarare om 3-5 år, säger Jonas Sjöberg som är driftchef i Oskarshamns kommun.

Nästa del i besparingen är att optimera ljusstyrningen.

– Genom att anpassa effekten efter de krav som ställs på olika aktiviteter garanteras att det inte lyser i onödan, avslutar Jonas Sjöberg.