Nyheter

Så hjälper Bygglet hantverkare upp i molnet

Har man någon gång anlitat hantverkare till hemmet eller företaget är det troligt att man kommit i kontakt med Bygglet. Det Göteborgsbaserade bolaget har funnits sedan 2010 och har som affärsidé att hjälpa hantverkare genom hela kedjan i byggprocessen – från kund- och offerthantering till planering, fakturering och bokslut.

– Hantverkare tvingas göra mycket av det som hantverkare inte gärna vill göra. Och då finns risken att man skjuter på det. Vår tanke är att erbjuda en helhetslösning oavsett var våra kunder befinner sig. På så sätt tar vi bort mycket av den administrativa börda många kämpar med, säger Torbjörn Claesson, utvecklingschef på Bygglet.

Han förklarar att många hantverkare arbetar sena kvällar och under helger med exempelvis fakturering, tidrapportering och uppföljning.

För Bygglets del har det därför varit viktigt att i ett tidigt skede gå bort från de lokala servrar som man använde tidigare till att lägga över verksamheten i molnet, eftersom det garanterar tillgängligheten. Att arbeta molnbaserat och serverlöst i så hög grad som möjligt är en målsättning Bygglet strävar efter.

I dag använder man uteslutande Amazon Web Services (AWS) som molnleverantör.

– Strategin gör det möjligt att hålla vår driftkostnad och energiutnyttjande låg, eftersom vi endast använder kapacitet vid behov. Därmed kan vi fokusera på att skapa direkt kundvärde och låta AWS göra de tunga lyften när det kommer till systemunderhåll. Det, samt att vi format hela verksamheten utifrån molnets fördelar, skapar förutsättningar för en väl fungerande och effektiv utvecklingsmiljö, fortsätter Torbjörn Claesson.

– Det gör också att vi kan ha små och snabba team med ett tydligt kundfokus.

En fördel med det molnbaserade arbetssättet är flexibiliteten, där Bygglet kan vara ett kontorsverktyg på dagen när hantverkare är ute hos sina kunder och ett administrationssystem när de är klara och behöver fylla i sina siffror.

– Under vissa perioder, inte minst när månaderna skall stängas kan det bli rejäl belastning. Samtidigt är vi inte i behov av i närheten av samma kapacitet under nätter och industrisemestern.

Molnet har också medfört att man snabbare kan testa och lansera nya funktioner, utan att det får negativ påverkan på systemet.

– Att gå från test till att sätta funktioner i produktion utan att våra kunder märker det ger oss en kvickhet men också en säkerhet. Eftersom vi ibland kan produktionssätta flera gånger om dagen är det viktigt att det sker sömlöst.

Om Bygglet

Bygglet grundar sig på en väldigt enkel idé: det ska inte vara ett projekt att driva projekt. Företag inom bygg och entreprenad, oavsett om det är inom måleri, anläggning eller installation och service, ska få ägna sig åt det som de är bra på och brinner för. Bygglet ingår i SmartCraft-familjen som är en ledande leverantör av digitala lösningar och tjänster (SaaS) till hantverkare och hantverksbolag i Norden. Tillsammans har koncernen 115 000+ användare som stöttas av 200 anställda på 15 kontor i Sverige, Norge & Finland.

Bygglet använder en stor del av de molntjänster som erbjuds från Amazon Web Services med ett stort fokus på tjänster för serverlös databehandling så som AWS Lambda och orkestreringstjänster för containerteknik.