Nyheter

Norconsult tar fram planeringsstrategi för Ekerö kommun

Norconsult Sverige har fått i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi för Ekerö kommun. Strategin är en sorts färdplan för kommunens strategiska planering och har till uppgift att se över översiktsplanens aktualitet genom att väga in förändrade förutsättningar.

En översiktsplan är ett strategiskt verktyg som anger hur mark- och vattenresurser ska användas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt för en given kommun. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, och efter en ändring i Plan- och bygglagen ställs numera krav på att alla kommuner dessutom ska anta en planeringsstrategi senast i september i år. Planeringsstrategins uppgift är att hålla översiktsplanen aktuell.

– Planeringsstrategin ska klargöra om översiktsplanen visar den politiska viljeinriktningen, ge möjlighet att fånga förändrade förutsättningar i tid och bidra till att översiktsplaneringen bedrivs mer kontinuerligt. Genom en planeringsstrategi kan kommunerna driva en mer aktiv planering, vilket är bra i en värld där förutsättningar ofta ändras, säger Daniel Rogat, stadsplanerare på Norconsult.

I julas lämnade Norconsult ett anbud gällande framtagande av planeringsstrategi för Ekerö kommun. I januari stod det klart att bolaget vunnit uppdraget.

– Vi arbetar redan med planeringsstrategier i Bollebygd, Säter och Boden och har även fått ett planeringsstrategiuppdrag i Karlskoga, så vi har hunnit skaffa oss mycket erfarenhet. Vi kommer in med fräscha ögon, kan vidga kommunernas perspektiv och hjälpa dem bli mer heltäckande i sin strategiska planering, avslutar Daniel Rogat.