Nyheter

SKR: ”Nya byggregler kan gynna organiserad brottslighet”

”Utan tydliga regler att luta sig mot finns en överhängande risk att den kommunala handläggaren blir mycket utsatt i sin yrkesroll.”

Det skriver Ann-Sofie Erikssonm, Tf avdelningschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Det finns stora pengar att tjäna på fusk och brottslighet inom byggbranschen. Samtidigt föreslår Boverket nu nya byggregler som är så vaga att de riskerar att göra kontrollprocessen ännu mer sårbar för brottsliga handlingar – exempelvis otillåten påverkan och hot mot kommunernas handläggare.”

”Tydliga och preciserade bestämmelser tas bort, med ambitionen att öka innovation och flexibilitet i byggandet. Det leder raka vägen till godtycklighet och rättsosäkerhet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/native/for-och-nackdelar-med-kompetensbaserad-rekrytering/

Foto: Joko Narimo