Nyheter

Yrkesprovet för glasmästare – en statushöjare i branschen

Den 5:e december hölls glasbranschens yrkesprov på Glasskolan i Katrineholm. Provet består av åtta delprov – sju praktiska och ett teoretiskt, och vid tillfället medverkade nio glasmästare.

– Med ett yrkesbevis intygar man att man är en glasmästare med hög kompetens. Det blir en statushöjare för glasmästeriet som man jobbar på samtidigt som det ger en yrkesstolthet för en själv. Yrkesbeviset är ett bra sätt att visa vilken kvalitet det är på glasmästarna, säger Pierre Andrén, glasmästare på Ryds Glas och granskare för yrkesprovet. Han tillägger:

– Däremot är det långt ifrån alla duktiga glasmästare som har yrkesbevis. Vi hade önskat att fler fick möjligheten att genomföra yrkesprovet så att yrkesbeviset kunde värderas lika högt som det gör inom andra yrken. Exempelvis inom elektroniken – där får du inte ens röra elen om du inte har ett yrkesbevis. Glas kan vara ett vasst och farligt material om det inte hanteras på rätt sätt, så att ha ett godkänt yrkesbevis inom glasbranschen borde vara minst lika viktigt.

Tim Hansson, verksamhetschef för Ryds Glas i Blekinge, var en av deltagarna som prövade på provet:

– Det här är inget lätt prov. Tiden går fortare än vad man tror och även fast man förbereder sig kan det bli tight om tid. Men att provet är svårt gör att provet får kraft – annars hade vem som helst kunnat åka och klara provet. Det här ett intyg som bevisar att man har den kompetens som krävs för att utföra glasmästeriyrkets olika delar, men det krävs mycket övning innan. Allt blir mycket tuffare när man får en klocka på sig och känner tidspress.

Viktigt med övning

För att klara de åtta delproven håller även Pierre Andrén med om att förberedelserna är nyckeln.

– I provet har vi utformat sju praktiska stationer med moment som är de vanligaste i vårt yrke. För att klara provet behöver man såklart vara kunnig men det är också viktigt att träna mycket innan. Här kan det finnas en brist från företagen – att arbetsgivaren inte avsätter tid för den sökandes träning. Alla har inte möjlighet att öva på kvällar och helger. Har den medverkande inte tränat inför provet märks det ganska direkt vilket såklart är synd då vi vill att så många som möjligt ska kunna klara provet, fortsätter Pierre Andrén och avslutar:

– Idag saknas det kunnigt folk inom glas och som Sveriges största glasmästeri i branschen har vi ett ansvar att leverera bra och skickliga glasmästare. För att kunna kompetenssäkra för framtiden behöver vi dessutom öka intresset för yrket, och tillsammans behöver vi hjälpas åt att lyfta yrkesprovets värde. På så sätt kan vi se till att samtliga glasentreprenader i branschen blir korrekt och väl utförda.

Fakta: Delprov i yrkesprovet
Källa: Glasbranschföreningen

Tillskärning och montering av lamellglas med karosserilist

Tillskärning av halvcirkelformat urtag

Nyglasning av kopplad träbåge med sparfals i innerbågen

Tillverkning och glasning av en fast fönsterram i aluminium

Reparation av sidohängd träbåge med isolerruta

Toppförsegling av fast fönster

Glasning av invändigt väggparti inklusive tillkapning och inpassning av målade trälister på båda sidor

Teoriprov

Målgrupp och kostnad:
Källa: Glasbranschföreningen

Behöriga glasmästare som avklarat grundutbildningen. Ungdomslärling måste ha minst 5 500 dokumenterade utbildningstimmar och vuxenlärling (21 år eller äldre vid utbildningsstart) måste ha minst 4 500 dokumenterade utbildningstimmar.

Enligt kollektivavtal bekostas yrkesprovet av branschen.