Nyheter

Rexel hjälper föreningslivet till ny energi

Sen Rexel startade Energiinitiativet tillsammans med Svenska fotbollförbundet har vi energieffektiviserat 40 anläggningar runt om i Sverige. Med vår expertis inom belysning, styrning och solceller har vi hjälpt dem spara sammanlagt 755.027 kWh per år. Och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 125.652 kg koldioxid varje år.

Det betyder att med dagens snittpris på el på ca 1,50 kr/kWh sparar dessa anläggningar över en miljon kronor om året. Pengar som de kan lägga på sin ungdomsidrott i stället.

Dessutom har 15 anläggningar installerat solceller.

Det gör att de genererar energi också. Utifrån den projektering man gjort på väderhistoriken ska dessa 15 solcells-anläggningar kunna generera 387.608 kWh om året.

Energiinitiativet hjälper både till att minska utsläppen och skapar samtidigt bättre möjligheter för fotbollsföreningar att hålla ungdomar sysselsatta och öka folkhälsan.