Nyheter

Kungsbacka utforskar möjligheterna med Artificiell Intelligens

Kungsbacka kommun jobbar aktivt med att testa och hitta smarta sätt att använda Artificiell Intelligens (AI) för att göra vardagen smidigare för invånarna, men också för att se hur AI kan vara ett sätt att möta stora utmaningar inom offentlig sektor.

Kungsbacka kommun tar en aktiv roll för att hitta AI-lösningar för offentlig sektor och strävar efter att utforska teknologins möjligheter för att förbättra olika delar av kommunens verksamhet.

Iwona Carlsson, digitaliseringschef i Kungsbacka kommun, är utsedd till att vara en av tolv medlemmar i ett nationellt AI-råd. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och AI Sweden som tillsammans har skapat det nationella AI-rådet. Kungsbacka kommun är med för att driva digitalisering och innovation framåt.

− Det ger oss en stor fördel i möjligheten att lyfta utmaningar vi har till det nationella bordet för att få draghjälp att lösa det. Samtidigt ligger vi långt fram och kan hjälpa till att driva utvecklingen klokt på ett nationellt plan, säger digitaliseringschef Iwona Carlsson.

Genom att vara delaktig i detta initiativ hoppas Kungsbacka kommun kunna dra nytta av teknikens möjligheter samtidigt som de är rustade för kommande utmaningar och regleringar.

Flera projekt är på gång

Ett betydande fokus ligger på att utforska AI:s möjligheter inom förvaltningar, exempelvis genom projekt inom bygglovsprocessen och skadeövervakning av vägar. Digitaliseringschef Iwona Carlsson pekar på den fortsatta intressanta utvecklingen och förhoppningen om fler möjliga tillämpningar för AI.

− Utvecklingen går i en rasande fart och det vi ser nu är bara början. Utan att ha svar på alla frågor behöver vi ansvarsfullt testa oss fram samtidigt som vi bygger solida strukturer, avslutar Iwona Carlsson.

Bilden illustrerar att Kungsbacka kommun arbetar aktivt och strategiskt med AI för att möta stora utmaningar inom offentlig sektor. Bilden är AI-genererad med hjälp av Bing Chat Enterprise för det här ändamålet.