Nyheter

De leder vägen för digitala fastighetstransaktioner

Varje år byter ungefär 170 000 bostäder ägare. Att helt eller delvis kunna digitalisera delar av denna process är inte bara smart, utan innebär också en stor besparing för inblandade parter. Det är det som Tibern arbetar med – att digitalisera processer som minskar kostnader och ger en ökad säkerhet.

– Vi är ett litet bankägt teknikbolag med ett tydligt syfte – att digitalisera bostadsaffären, säger Daniel Ljungel, vd, Tibern AB.

Det var när sju av landets största banker tidigare i år tog över tillträdesportalen Tambur från UC som Tibern bildades.

Bolaget som är ”syskon” med BankID och Swish förvaltar Tambur, som enkelt kan beskrivas som en digital portal, ett slutet system, som samlar alla uppgifter om fastighetsobjektet, köparen och säljaren. Genom portalen kommer fastighetsmäklare och kreditinstitut på ett enkelt sätt åt dessa i samband med en bostadsaffär.

Även om många delar av en bostadsaffär redan är digitaliserad, som bostadsannonser, lånelöften och budgivningar, finns det möjligheter att göra det med fler delar av processen.

– Vi har nyligen avslutat en förstudie om processen för flytt av bolån kan digitaliseras via Tambur. Förstudien har resulterat i att vi nu har påbörjat utvecklingen av denna nya tjänst som enligt lanseringsplanen kommer under 2024. Detta kommer att effektivisera processer hos bankerna och bidra till ökad säkerhet. Vi skulle också kunna utveckla vårt system så att nyproduktion och ombildning av hyresrätter omfattas. Ett stort område är hela pantsättningsdelen som också med fördel skulle kunna digitaliseras så att bostadsrättföreningar och förvaltare får veta att en bostadsrätt har tagits i pant av en bank. Eller att föreningen släpper panten vid en försäljning. Det återstår att se exakt vilken roll Tibern ska spela i den här utvecklingen. Vi har många idéer men vad det blir och i så fall hur kommer att ske i samråd med våra ägare och andra intressenter i fastighetsbranschen, avslutar Daniel Ljungel.