Nyheter

Nytt samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning. Energikartläggning ger en helhetsbild av mängden energi som används för att driva hela fastigheten och blir därmed ett viktigt beslutsunderlag för fastighetsägaren i valet av rätt effektiviseringsåtgärd.

VD, Krister Werner Ecoclime Group:

– Samarbetet med Energibolaget är mycket viktigt för oss på Ecoclime. Intresset är stort och vi behöver helt enkelt öka kapaciteten mot kund för att kunna leverera kompletta energikartläggningar av fastigheter. Energibolagets experter har lång erfarenhet och en gedigen kunskap inom området. Vi ser fram emot ett bra samarbete och nya kunder som ser potentialen i våra lösningar. 

Delägare, certifierad energiexpert och energikartläggare, Jonas Johansson Energibolaget:

– Vi ser just nu en stor ökning på energikartläggningar i allt från bostadsrättsföreningar till industri där Ecoclimes lösningar har visat sig vara ett konkurrenskraftigt åtgärdsförslag och en viktig del för fastighetsägare i omställningen från fossilfri energi och återvinning av värme och vatten. Energibolaget ser återvinning av spillvatten som en viktig del av en helhet i en fastighet som säkerställer en hög energi- och nettobesparing över en lång tid framöver. 

Om Energibolaget:

Energibolaget har erfarenhet av över 20 000 besiktigade fastigheter i branschen, med kunder som Statens Fastighetsverk, ASSA Abloy, COOP och flera kommuner runtom i Sverige gällande energikartläggning. Energibolagets styrka är expertisen inom flera specialistområden, exempelvis certifierade energikartläggare för stora företag, energiexperter för komplexa byggnader samt OVK-kontrollanter.