Nyheter

Peter Welin tillförordnad VD och koncernchef för Inwido från årsskiftet

Som tidigare kommunicerats har Fredrik Meuller utsetts till ny VD och koncernchef för Inwido. Han efterträder Henrik Hjalmarsson som efter fem år som VD och koncernchef på Inwido väljer att lämna koncernen. Fredrik Meuller tillträder senast den 1 maj, 2024.

Efter överenskommelse med Inwidos styrelse lämnar Henrik Hjalmarsson sin tjänst vid årsskiftet och Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör samt vice VD för Inwido, går in som tillförordnad VD och koncernchef från den 1 januari 2024 fram till dess att Fredrik Meuller tillträder.

– Peter har varit verksam inom Inwido-koncernen i olika roller under drygt 25 år. Han känner verksamheten, medarbetarna samt våra externa intressenter väl, och han är därför den naturliga ledaren i övergångsperioden tills vi har Fredrik på plats, säger Per Bertland, styrelseordförande.