Nyheter

Nytt utsläppsfritt alternativ till dieseldrivna generatorer

Vätgasdriven generator ger elförsörjning och värme till applikationsområden där det är svårt att minska koldioxidutsläppen, som t ex byggarbetsplatser, avlägsna platser, datacenter och sjukhus.

Hitachi Energy presenterade idag demoenheten av sin Hydrogen Power Generator, HyFlex™, i Göteborg. Under ett event med Hitachi Energys teknikpartner, PowerCell Group, deltog cirka 100 ledande representanter från företag i olika branscher.

Denna lösning är en integrerad och skalbar plug-and-play-generator för temporär eller permanent installation, där elnätsanslutningar är opraktiska och dieselgeneratorer inte är ett alternativ. Varianten i det lägre effektområdet ger elförsörjning till temporära installationer och är konstruerad för 400-600 kVA.

Varianten med hög effekt är avsedd för permanenta installationer och ger 1 MVA eller mer per enhet och kan installeras parallellt för att uppfylla kunders specifika effektbehov. HyFlex™ är helt utsläppsfri under drift och producerar endast el, värme och vatten. Som jämförelse förbränner en dieselgenerator på 1 MVA, under full belastning cirka 225 kg diesel och släpper ut 720 kg CO2 per timme.

Viktiga tillämpningar är byggsiter på avlägsna platser eller i buller- och föroreningskänsliga städer och gruvor för att driva det ökande antalet eldrivna utrustningar som dumprar och grävmaskiner. Dessutom datacenter, sjukhus och hotell som kräver reservkraft och/eller värme samt ship-to-shore-tillämpningar i hamnar för att på ett hållbart sätt driva fartyg vid kaj som ett alternativ till dieselgeneratorer.

– Vi är mycket glada att kunna presentera denna banbrytande lösning som minskar koldioxidutsläppen där det är svårt att gå ifrån fossila bränslen. I takt med att övergången till nettonollutsläpp fortskrider söker allt fler branscher efter tillförlitliga sätt att minska sin miljöpåverkan och förbättra driftsprestandan, säger Marco Berardi, chef för Grid & Power Quality Solutions and Service på Hitachi Energy.

– Utmaningen att nå nettonollutsläpp är större än ett företag, ett team och en individ. Det här är ett fantastiskt exempel på vikten av samarbete och mångfald av kunskap för att möta den stora innovation som behövs för den pågående energiomställningen. Vi tackar PowerCell för ett inspirerande och stort bidrag till detta projekt och ser fram emot ett givande samarbete framåt, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige.

Hitachi Energy utvecklar en demoversion av en Hydrogen Power Generator i samarbete med den Göteborgsbaserade bränslecellstillverkaren PowerCell Group. PowerCell har bidragit med kraftmoduler och kunskap inom bränslecellsintegration och Hitachi Energy har bidragit med kraftelektronik, batterier, kylning, intelligent styrning och systemintegration.

Hitachi Energy räknar med att lansera en flyttbar version av denna miljöeffektiva generator, den för temporär driftsättning i slutet av 2024, och den permanent driftsättningsbara varianten 2025. I och med lanseringen av denna banbrytande teknik har Hitachi Energy nu en komplett lösningsportfölj för hela värdekedjan för grön vätgas.

Förutom lösningar för vätgas-tillel omfattar portföljen lösningar för el-till-vätgas (eller grid-to-stack) för elektrolysörsystem som optimerar hela strömförsörjningen, från anslutningen till högspänningsnätet hela vägen till elektrolysörens DC-stackterminaler.

Hitachi Energy har redan levererat en grid-to-stack-lösning för en 20 MW elektrolysör i Sverige och tillhandahåller en liknande lösning för ett 20 MW-projekt i Finland. Eftersom vätgasekosystemet förbereder sig för projekt i gigawattskala är Hitachi Energy väl positionerat som partner för att tillhandahålla optimala strömförsörjningssystem som ger högsta effektivitet, tillförlitlighet och elkvalitet.