Nyheter

Byggnads varslar till stöd för IF Metall

Byggnads varslar idag om sympatiåtgärder till stöd för IF Metalls strävan att teckna kollektivavtal med Tesla. Varslet gäller samtliga Byggnads kollektivavtalsområden och innebär att kommande servicearbeten och byggnationer i Teslas serviceverkstäder sätts i blockad.

Tesla har i flera års tid sagt nej till att teckna kollektivavtal med IF Metall, något som till slut tvingat IF Metall att gå ut i strejk. I samband med den pågående konflikten har IF Metall begärt sympatiåtgärder från Byggnads.

– För Byggnads är det självklart att stödja IF Metall i den här frågan. Vi kan aldrig acceptera att vissa företag anser sig stå över det system som garanterar både villkoren för de anställda och konkurrensneutralitet mellan företagen. Det hela är väldigt enkelt, i Sverige kör vi med kollektivavtal, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Sympatiåtgärden omfattar vägran att utföra servicearbete, reparationsarbete, nybyggnation och ombyggnation, som utförs av företag bundna av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Byggavtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Glasmästeriavtalet eller Plåt- och Ventilationsavtalet, åt TM Sweden AB, Teslas serviceverkstäder.

Sympatiåtgärderna gäller från och med den 28 november 2023, klockan 06:00 och till dess att IF Metall och Tesla tecknat kollektivavtal eller Byggnads återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.