Nyheter

De får betyget Gold Excellent i internationell trygghets- och säkerhetscertifiering

Företaget SAFE Asset Group genomförde nyligen sin säkerhets- och trygghetscertifiering SHORE på Novas handelsområde i Lund. Med ett slutligt index på 84 av 100 får Nova betyget Gold Excellent och placerar sig därmed i toppen av jämförbara handelsplatser i världen.

– Trygghet och säkerhet är alltid högt prioriterat för Skandia Fastigheters handelsplatser. Genom SHORE-certifieringen har Nova Lund fått ett kvitto på att man håller internationell klass i sitt trygghets- och säkerhetsarbete. Detta tillför värde då ett bra förebyggande arbete minimerar riskerna för hyresgäster och besökare. Det visar också att de har en mycket god beredskap för att hantera eventuella händelser, säger Erik Engstrand, VD på SAFE Asset Group.

Nova handelsområde övertogs av Skandia Fastigheter i november 2022. En av de första åtgärderna som vidtogs var att i samarbete med SAFE Asset Group genomföra en förcertifiering av Novas säkerhets- och trygghetsarbete, i syfte att kunna genomföra en fullskalig SHORE-certifiering.

Samtidigt införlivades Nova i den systematiska arbetsmetodik som Skandia Fastigheter bedrivit under lång tid på Väla handelsområde utanför Helsingborg.

– Den skarpa SHORE-certifieringen av Nova handelsområde gjordes i oktober och resulterade i en ökning med hela 19 punkter från förcertifieringen. Med indexet 84 av 100 når vi nivån Gold Excellent, vilket visar att vi tagit rejäla kliv framåt på relativt kort tid, säger John Erup, teknisk förvaltare på handelsområdena Nova och Väla.

– Det här visar också att vi nyttjar tydliga synergier mellan de båda handelsområdena för att bedriva ett modernt förvaltarskap och ett tydligt fastighetsägaransvar, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef för Nova och Väla.

SHORE-certifieringen innebär en genomlysning av hela verksamheten utifrån hur en fastighetsägare arbetar med ledningssystem och riskhantering, myndighetskrav, fastighetssäkerhet, hyresgästernas och besökarnas säkerhet/trygghet, krishantering m m.

– Genom certifieringen får vi en bekräftelse på att vi ständigt utvecklar Nova Handelsområde samt att vi har högt fokus på samhällsviktiga frågor. Det är viktigt att vi ser ett helhetsperspektiv gällande vår verksamhet samtidigt som vi ser tydliga fördelar med att kunna skala upp vår metodik från en fastighet till en annan.