Nyheter

Unikt verktyg för samhällsplanering

Nu släpper Huddinge kommun Huddingeanalysen – ett kraftfullt och unikt verktyg för samhällsplanering som enkelt visualiserar data för att belysa skillnader, likheter och trender mellan olika områden i Huddinge och i jämförelse med Stockholmsregionen.

– Verktyget ger oss värdefull information om utvecklingen i våra områden och underlättar samhällsplaneringen. Vi är stolta över att kunna erbjuda kommunala verksamheter men även invånare, föreningar och organisationer tillgång till Huddingeanalysen, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Den nya versionen av Huddingeanalysen, bygger på erfarenheter från Södertörnsanalysen, som Stiftelsen Gapminder varit med om att ta fram.

– Möjligheten att analysera och visualisera data om utvecklingen i våra områden är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Huddingeanalysen är ett betydelsefullt verktyg som hjälper oss att planera och följa upp vårt arbete på ett effektivt sätt, säger Mats Hermansson, samhällsbyggnadsdirektör Huddinge kommun.

Verktyget ger enkel tillgänglighet till data som gör det enklare att visualisera och förstå komplexa samband. En ny funktion är att man enkelt kan ta ut olika siffror och inspireras av färdiga visualiseringar om socioekonomisk utveckling, bostäder och barns situation.

Huddingeanalysen är specialgjord för samhällsplanering, men även andra verksamheter kan ha stor nytta av den. Den innehåller mer än 20 olika indikatorer från SCB samt Boverkets Segregationsbarometern. En annan ny funktion är att den går att använda på tre nivåer: kommunal nivå, REGSO (regionala statistikområden) eller DESO (demografiska statistikområden).

Huddingeanalysen erbjuder användarvänliga visualiseringar som gör det enklare att förstå komplexa samband. Verktyget kan vara till stor nytta för samhällsplanerare, invånare, föreningar och organisationer som vill ha tillgång till pålitliga och lättförståeliga data om utvecklingen i våra bostadsområden.

För mer information om Huddingeanalysen och hur du kan använda verktyget:

www.huddinge.se/huddingeanalysen