Nyheter

Toppnamn diskuterar bostadsfrågan på Business Arena Stockholm

Under Business Arena Stockholm 2023 sätter vi stort fokus på ett av Sveriges mest brådskande ämnen: bostadsfrågan. Årets mötesplats samlar några av landets mest framstående namn inom politiken, fastighetsbranschen och samhällsplanering för att utforska vägen framåt för bostadsbyggandet.

Business Arena Stockholm kommer att innehålla diskussioner om:

Långsiktiga spelregler för fastighetssektorn och politikens roll.

Innovativa lösningar inom bostadsbyggande och PropTech.

Samarbetsmöjligheter för att möta både marknadens behov och den bostadssociala utmaningen.

Bland talarna finns Lennart Weiss, Linda Lövgren, Robert Boije, Jan Jörnmark, Peter Esaiasson, Stefan Ränk och Viktoria Walldin samt bostadspolitiska talespersoner. Deras insikter och expertis kommer att ge värdefulla perspektiv kring de utmaningar Sverige står inför inom segmentet bostäder.

Datum:

20-21 september

Plats:

Stockholm Waterfront Congress Centre

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Genom att samla branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tak hoppas vi på att varje Business Arena ska resultera i samhällsutveckling, nya affärer samt ett tydliggörande av branschens gemensamma agenda. Som deltagare får du tillgång till ett omfattande och mångsidigt seminarieprogram där vi fokuserar på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Mötesplatsen Business Arena arrangeras årligen i Norr, Syd, Väst, Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och under Almedalsveckan.