Nyheter

Branschrapport från Beijer Byggmaterial Q3

Beijer Byggmaterial ger regelbundet ut en rapport som beskriver marknadsläge och prisutveckling på byggmaterial. Den ges ut i fyra utgåvor per år och publiceras kvartalsvis. 

En kort sammanfattning av rapporten (Länk till hela rapporten hittar du längst ner):

”När detta skrivs är sommarsäsongen i princip över och jag kan konstatera att den i mångt och mycket blev som vi förutspådde i föregående rapport. Försäljningsutvecklingen har varit fortsatt svag i flertalet kategorier samt i flera av våra kundsegment. Vi har dock sett ljuspunkter i kategorier såsom trävaror och träbaserade skivor. Detta har i vissa fall lett till brister i en tillgänglighetssituation som i övrigt varit mycket god under hela sommarperioden.

Sämst utveckling ser vi föga förvånande i försäljning gentemot nyproduktion samt i kapitalintensiva kategorier. Utvecklingen i rotdelen av vår affär är väsentligt bättre och mer stabil. Glädjande nog har även konsumentförsäljningen relativt sett utvecklats riktigt bra.

När det gäller prisutvecklingen under sommaren så har den till stor del utvecklats som vi förutspådde i föregående rapport. Det vi inte träffade rätt på var den stora försvagningen av den svenska kronan under sommaren, vilket påverkat möjligheterna att reducera priser.

Jag tror inte att någon som rest utanför Sverige undgått effekterna av den svaga kronkursen. På samma sätt påverkas ett stort antal av de produkter vi saluför, antingen genom att de importeras eller genom att de har ingående material som importeras.

I Beijer Byggmaterials Branschrapport utgåva Nr. 3, 2023 summerar Peter Sjöström, inköpsdirektör på Beijer Byggmaterial den generella marknadssituationen tillsammans med detaljerad information och prognoser gällande Beijer Byggmaterials större kategorier. Klicka nedan för att läsa rapporten i sin helhet.”

Länk till

Beijer Byggmaterials Branschrapport Nr.3, 2023 – Marknads- och prisutveckling för byggmaterial

Foto:Tom