Nyheter

Sweco förvärvar teknikbolaget OJ Rådgivende Ingeniører

Sweco offentliggör idag förvärvet av OJ Rådgivende Ingeniører, en av Danmarks ledande teknikkonsultbyråer på byggnadsmarknaden. Drygt 325 experter fördelade på nio kontor ska stärka Swecos geografiska närvaro i Danmark. I och med förvärvet kommer Sweco i det närmaste att fördubbla storleken på sin byggnadsaffär i Danmark och stärka sin ställning som en av landets främsta teknik- och arkitekturbyråer. 

OJ Rådgivende Ingeniører A/S har både offentliga och privata kunder i Danmark inom sektorerna bostäder, sjukvård, sociala bostäder, industri, kontor samt utbildning och hade under det senaste räkenskapsåret en omsättning på cirka 247 miljoner DKK. Sweco Danmark hade en omsättning på cirka 1,5 miljarder DKK under 2022 och har för närvarande omkring 1 500 anställda.

– Sweco och OJ Rådgivende Ingeniører kompletterar varandra väl, både i fråga om expertis och företagskultur samt genom vår gemensamma vision att utveckla samhället i hållbar riktning tillsammans med våra kunder. OJ passar perfekt ihop med Sweco och jag är glad att få hälsa våra nya kollegor välkomna till verksamheten i Danmark, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

Förvärvet av OJ Rådgivende Ingeniører är i linje med Swecos förvärvsstrategi att växa verksamheten genom att lägga till nyckelkompetens som kompletterar Swecos 21 000 experter. Genom sammanslagningen med OJ Rådgivende Ingeniører kommer Sweco att utöka den lokala närvaron i Danmark och stärka erbjudandet till kunderna.

Detta är Swecos nionde förvärv under 2023 och stärker koncernens marknadsposition som det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet, förutsatt att godkännande erhålls från lokala konkurrensmyndigheter.

På bilden: : Brian Thyregaard Andreasen, CEO OJ Rådgivende Ingeniører, Dariush Rezai, CEO Sweco Denmark

Foto: Sweco.