Nyheter

Digitaliseringens effekter föder stora risker och konsekvenser

Digitaliseringen är en revolution i vår värld och i våra liv som öppnat upp många möjligheter. Men möjligheter kommer inte alltid utan risker. Med ökad digitalisering kommer stora säkerhetsrisker som hotar att underminera den personliga integriteten, ekonomiska system och nationell säkerhet.

Det kan leda till allvarliga konsekvenser om vi inte tar itu med dessa risker på rätt sätt. Rätt teknik krävs för att skydda oss mot de faror som digitalisering innebär samtidigt som vi nyttjar de möjligheter som den erbjuder.

Skulle samhällets alla delar klara av en nätkrasch?

Troligtvis inte. Samhällets alla delar som är beroende av teknologi och nätverk skulle drabbas hårt. Privat sett så skulle vi inte längre kunna knyta kontakter och umgås med vänner och familj via sociala medier, vi skulle inte kunna ta onlinekurser, söka jobb, lyssna på musik, spela spel och casino online, vare sig det är registrerade casinon eller casino utan svensk licens, se på film och serier och ja, bra mycket mer. Alla typer av företag som använder teknologi och nätverk för att driva sina verksamheter skulle stå inför stora utmaningar. De som är beroende av e-handel, databaser, webbplatser och andra tjänster skulle ge vika. Stopp i produktionen, förseningar i leveranser samt andra problem som kan få stora ekonomiska konsekvenser. Dessutom skulle många människor bli isolerade från viktiga samhällstjänster. Då vi börjar räkna upp hur stor del av vår vardag som är digitaliserad samt vilka delar som kräver uppkoppling så kan listan göras lång i de allra flesta fall.

Vad händer dagen då lamporna släcks? 

Om internets alla möjligheter stängs av så kommer våra liv att förändras drastiskt. Vi skulle inte få någon tillgång till information som vi är så beroende av och det skulle bli svårt att följa med i vad som händer i världen. Det verkliga hotet är samhällets beroende av digitaliseringen. Allt ifrån att kunna betala med kreditkort, ta ut pengar från uppkopplade bankomater, hantering av alla tjänster som ligger online, underhåll av alla värmesystem i hushåll likväl i andra samhällsviktiga lokaler. Här kommer vi även in på hur vi skulle klara oss utan alla högteknologiska robotar, maskiner och andra nätstyrda apparater. Då handlar det om de som håller oss vid liv på sjukhus, de som behövs för att klara av att förse alla behov i samhället, de som gör att vi kan hålla den globala ekonomin igång genom alla industrier och stora företag, den uppkopplingen som krävs för att bankerna ska snurra med dina konton, ditt sparande, dina löneutbetalningar samt mycket mer. Kontentan av det hela är att detta troligtvis kommer starta en kamp om överlevnad och girighet som till sist landar i katastrof och inbördeskrig.