Nyheter

Produktnyheter: Digitalt verktyg förkortar beslutsprocessen vid investering i ett nytt värmesystem

Vid sidan av produktutvecklingen av olika energilösningar har företaget Energysave även tagit fram ett egenutvecklat digitalt verktyg som förkortar beslutsprocessen vid investering i ett nytt värmesystem.

Verktyget är en konfigurator som förenklar projektering, energianalys och systemdesign av energilösningen. När dessa processer förkortas från veckor till någon enstaka dag så minskar även kostnaderna i motsvarande utsträckning.

Konfiguratorn ska vara till hjälp för fastighetsägare, byggare, konsulter, arkitekter och andra i det föreskrivande ledet vid framtagandet av skräddarsydda lösningar. Tack vare den automatiserade projekteringen ser vi att tids- och kostnadsbesparingen i planeringsfasen är upp till 80 %.

Slutresultatet är en energibesparande lösning som dessutom haft avsevärt lägre investerings- och installationskostnader än traditionellt