Nyheter

Nu lanseras en ny generation molnprogramvara för byggnadsdesign

Autodesk lanserar nu den första uppsättningen funktioner för Autodesk Forma, en molntjänst för byggbranschen som länkar ihop arbetsflöden hos team som på olika sätt arbetar med utformning och design av byggprojekt.

I korthet är Forma plattformen som ska bli den samlande hubben för alla Autodesks produkter inom AEC-segmentet.

Visionen för Forma är att bygga en molnbaserad plattform som knyter ihop alla verktyg i byggprocessen, från tidig planering till byggskede och förvaltning. Det innebär att gå från dagens process där olika roller använder olika program och ett dokumentbaserat samarbete – till Forma där alla jobbar i samma plattform, men där olika roller får tillgång till just sina verktyg.

Det innebär i längden ett slut på filkonverteringar, exporter och manuel samordning och början på en “Unified design platform” där all data delas med alla genom projektets hela livscykel – från första planering till förvaltning.

I ett första steg kommer Forma att fokusera på tidiga skeden och bygger på tekniken från Spacemaker, som nu då blir Forma.

Formas första funktioner är inriktade på den tidiga planerings- och designprocessen med automatiseringar och AI-drivna insikter som förenklar utforskandet av designkoncept, avlastar repetitiva uppgifter och hjälper till att utvärdera kvalitér i projekten. Något som ger användarna tid att fokusera på kreativa lösningar. Lanseringen markerar det första steget för användning av molnet för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC). Detta då nya funktioner och möjligheter kommer att läggas till Forma på kontinuerlig basis.

— Forma ger användarna möjlighet att arbeta iterativt snarare än sekventiellt mellan planering och detaljerad design, vilket ökar deras möjligheter att åstadkomma mer. Från att snabbt utvärdera ett stort antal faktorer – från sol och vind till buller och utsikt – till att avlasta beräkningsuppgifter till molnet och ansluta till Revit, frigör Forma stort värde för våra kunder, säger Amy Bunszel, Autodesks chef för lösningar för arkitektur, ingenjörsarbete och byggnadsdesign (AEC).

Autodesk Formas första funktioner omfattar:

1/Kontextuell modellering som radikalt förenklar processen för att starta ett nytt BIM-projekt (Building Information Modeling). Användare kan nu skapa en 3D-modell av hela projektområdet inom några minuter, lägga in egna data eller köpa datauppsättningar för utvalda geografiska områden, allt sömlöst i Forma.

2/Funktioner för konceptuell design som erbjuder verktyg för friformsbyggnadsdesign så att användarna kreativt kan uttrycka sina designintentioner och skapa komplexa konstruktioner i full 3D på bara några minuter.

3/Automatisering som snabbar upp tidig utforskning av designkoncept. Med enkla men kraftfulla parametriska verktyg kan användarna snabbt utveckla många designkoncept och varianter för att säkerställa att hela lösningsutrymmet utforskas, vilket ger användarna tid tillbaka för att fokusera på sin kreativitet.

4/Maskininlärning som utför analyser i realtid över viktiga täthets- och miljökvaliteter som solljus, dagsljus, vind och mikroklimat, utan att det krävs någon teknisk expertis. Nu kan miljöanalyser genomföras från dag ett i designprocessen för att uppfylla hållbarhetskrav och mål.

5/Revit-tillägget som innebär en fil-lös synkronisering mellan Forma och Revit, vilket gör det möjligt för användare att detaljera sina Forma-data i Revit och föra tillbaka dem till Forma för analys.

Forma innebär även att det blir enklare att ha kontinuerligt tillgång till gemensam och uppdaterad data i projekten.

— Att ha tillgång till rätt data i tidiga skeden kan bespara våra projekt från problem senare. Men det största värdet av att ha tillgång till data är att vi får bättre projekt. Det blir mindre gissningar och det ger oss en större tilltro till våra koncept, vilket resulterar i projekt som är anpassade efter den faktiska miljön och platsens förutsättningar, säger Adam Sjödin, arkitekt och digital strateg på Sweco.

Med Forma erbjuder Autodesk nu en komplett end-to-end-lösning för byggnadsdesign – från tidig planering till design i Revit med sitt stora ekosystem av anslutna produkter, inklusive Autodesk Construction Cloud. För befintliga prenumeranter ingår Forma nu i Autodesks AEC Collection.

– Det här är bara början. Jag är förväntansfull inför framtiden när vi fortsätter att bygga ut Forma, förändra hur vi ser på och använder BIM. Så att vi kan fokusera på att uppnå resultat i stället för att modellera, och ansluta data, team och arbetsflöden över hela projektets livscykel, säger Amy Bunszel. Läs mer om Autodesk Forma.