Nyheter

Vattenskador i fritidshus har ökat med 45 procent

Sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningar är vanligt förekommande och ökar risken för omfattande vattenskador när svenskarna öppnar upp sina fritidshus för säsongen. Varje år rapporteras skador för hundra miljontals kronor som inte bara drabbar fritidshusägaren och försäkringsbolaget – utan även miljön.

December månad var extra kall i Sverige och Folksam kunde då se en kraftig ökning av antalet frysskador med hela 25 procent. Inför påsk är det dags för många att öppna upp sina igenbommade fritidshus som i många fall stått utan uppvärmning som en konsekvens av höga elpriser och räntenivåer. Folksam ser därför en ökad risk för allt fler vattenskador på fritidshus under våren.

– Risken finns att fler stängt av värmen helt, vilket kan orsaka vattenskador när huset värms upp igen. Ett tips är övervaka uppvärmningen av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn, det är också viktigt att vara uppmärksam när till exempel vattnet sätts på igen och vara observant på om det läcker någonstans, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Enligt Svensk Försäkring anmäldes närmare 5800 vattenskador i svenska fritidshus under 2021, vilket är en ökning med hela 45 procent mot året innan. Nästan var tredje (29,7 procent) skadeärende försäkringsbolagen tar emot som rör fritidshus handlar just om vattenskador.

Enligt tidigare kartläggning från Svensk Försäkring så ligger koldioxidutsläppsnivån för hantering av en typisk vattenskada i fritidshus i genomsnitt på cirka 300 kg CO₂. Enligt kartläggningen motsvarar 2021 års vattenskador i fritidshus därför koldioxidutsläpp på cirka 1 740 ton, jämfört med cirka 1 200 ton året innan. Utsläpp och skador som Folksam anser i många fall kan undvikas.

– Alla byggskador som kan undvikas är en seger både för kunden och miljön. Varje år tar vi emot anmälningar på skador som man enkelt kunde undvikit. Tidigare undersökning visar att tre av tio inte gjort något för att minska risken för frysskador när man stänger igen fritidshuset på hösten, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.