Nyheter

Seminarium om Ukrainas återuppbyggnad

I skuggan av kriget i Ukraina pågår planeringen för återuppbyggnaden. Seminariet ”Transformation of Ukraine” på tisdag den 21 mars på Färgfabriken i Stockholm är ett samarbete mellan Ukrainas och Sveriges arkitektförbund.

Nu på tisdag kommer några av Ukrainas mest framstående planerare och arkitekter till Stockholm för överläggningar om landets gigantiska utmaning – att återskapa fungerande samhällen för över tio miljoner människor. Seminariet tar upp hur krigets trauma sätter spår i landets arkitektur och urbanism.

Vilka är de viktigaste frågorna som arkitektkåren arbetar med och i vilken riktning styr de det framtida byggandet?

Sveriges Arkitekter engagerade sig redan vid krigets start i februari 2022 i solidaritet med de ukrainska kollegerna. Projektet Framtidsbilder för Ukraina ska underlätta för ukrainska arkitekter att reflektera över återuppbyggnaden: hur de ska bidra till att nå målet att bli ett demokratiskt land i Europa som kan utvecklas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Projektet genomförs med stöd från Svenska institutet i samarbete med Ukrainas arkitektförbund NSAU och stiftelsen Färgfabriken.

Ukrainas arkitektförbunds anser att en återuppbyggnad måste utgå från den större frågan om när och hur. Den måste också förankras i lokalsamhället och bidra till att stärka den lokala nivån i Ukraina, som traditionellt är svag. 

På bilden: Vision för ny blandad bebyggelse vid Dnjeprs strand med bostäder, kontor och service i Ukrainas andra stad Dnipro

Arkitekt: Filimonov & Kashirina 2023.