Nyheter

Åtgärder för ökat bostadsbyggande – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande. Johanna Bjurskog berättar om uppdraget och om några av de åtgärder som Riksbyggen vill se för ett ökat bostadsbyggande, till exempel initiativet Bygg i Tid.

– Det är ett intressant uppdrag, men sammanställningen ska inte redovisas förrän nästa år. Så regeringen kan inte avvakta den. Redan nu behövs åtgärder för att säkra bostadsbyggandet och de arbetstillfällen som där skapas, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen är en av aktörerna bakom initiativet Bygg i Tid. Bygg i Tid har lanserat en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt.

– Bygg i Tids reformagenda har nyligen lämnats över till bostadsminister Andreas Carlson. Nu hoppas vi på ett snabbt agerande från regeringens sida med tanke på att antalet byggstarter minskar, säger Johanna Bjurskog.

Se här:

https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/press-och-opinion/opinion/5-minuter-med-johanna-bjurskog/