Nyheter

”I en kris är det viktigt att välja vilka bolag man går in i affärer med”

Nästan varje dag syns rubriker om varsel eller konkurser i byggbolag. Som ledare för ett glasmästeri med kunder inom byggbranschen är det lätt att bli nervös inför utmaningarna 2023. Men Michaela Grönroos, verksamhetschef för Ryds Glas i Kalmar anser att det är hennes ansvar som chef att hålla sig lugn och styra verksamheten framåt. Krävs justeringar får man ta sig an dem när de dyker upp. För något som är säkert är att man måste vara flexibel som ledare i turbulenta tider.

I Ryds Glas-familjen finns det 60 glasmästerier, ett av dem är Ryds Glas Kalmar. Här arbetar sex personer under ledning av Michaela Grönroos. Michaela är relativt ny på Ryds Glas men hennes arbete med att synliggöra bolaget i Kalmar har redan gett effekt. Vi ställde några frågor för att ta tempen på Michaela som ledare och undersöka status i hennes organisation.

Vad är status i Ryds Glas Kalmar just nu?

– Trots allt som händer i vår omvärld är statusen hos oss i Kalmar väldigt god. Vi har haft en bra höst och alla som arbetar här är engagerade. I slutet av december var det fullt fokus på att få alla uppdrag avslutade innan årsskiftet, så att vi kunde knyta ihop säcken för året. Med 2022 bakom oss blickar vi nu framåt, ser över den budget som satts och kavlar upp ärmarna inför de utmaningar som väntar.

Vad tänker du om läget i vår omvärld?

– Läget i omvärlden är mycket oroväckande och tanken slår mig ofta hur skört samhället är, hur snabbt förutsättningarna kan vända. Allt kan verkligen kastas omkull över en natt. Det gäller att jag som ledare står stadigt, håller mitt lugn och styr verksamheten framåt enligt den plan som vi har. Krävs justeringar får man ta sig an dem när de dyker upp. Det gäller att man är flexibel som ledare i turbulenta tider.

Vad upptar din tankeverksamhet just nu?

– Jag tänker mycket på hur 2023 ska bli, hur vi ska nå de mål som satts upp för vår verksamhet i Kalmar. Jag funderar på vad som händer med priserna, leveranser och andra aspekter som kan påverka vår verksamhet. Kalmar är inte stort och vi är ett par glasmästerier som slåss om marknaden. Ryds Glas har varit rätt anonymt i Kalmar, det har vi försökt ändra under hösten – vi har satt Ryds Glas mer på Kalmar-kartan. Det har gett effekt som jag hoppas ska bringa tur under 2023 och ge oss lite större projekt. Det gäller dock att välja vilka aktörer på byggmarknaden man går in i affärer med, det ska vara trygga och stabila företag som man vet kan klara en kris.

-Under hösten började vi tänka lite utanför boxen och testade att genomföra ett fönsterrenoveringsprojekt, det gick väldigt bra. Så nu har vi fått in förfrågningar från andra håll. Jag har anmält en medarbetare till en fönsterrenoveringskurs som går av stapeln i februari. Vi märker att efterfrågan från den privata marknaden har minskat, vilket är förståeligt. Det gör det ännu viktigare att vi stärker vår position på bygg – och fastighetsmarknaden.

Vad är du mest stolt över under det gånga året?

– Jag har bara arbetat på Ryds Glas i lite mer än ett halvår men svaret är enkelt. Jag är stolt över mitt team. Jag såg rätt snabbt vad som behövdes för att vi skulle kunna nå de mål som var satta men också för att bli mer effektiva. Jag presenterade mina förslag som alla fick ha synpunkter på. Medarbetarna i Kalmar har varit öppna och mottagliga för de förändringar som vi genomfört och de som ligger framför oss. Vi ska skynda långsamt men det mesta som vi kom överens om är på plats och rullar på bra. Jag rekryterade en glasmästare ganska snabbt efter att jag börjat och det värmer i hjärtat att se hur teamet tog emot honom och fick honom att känna sig välkommen från första dagen – precis som de gjorde med mig.

Vilken utvecklingspotential ser du i ditt team?

– Det finns stor potential att förbättra arbetet med uppföljning av offerter och att arbeta med efterkalkyler. Vi har satt en plan för detta och under 2023 kommer den att implementeras. Vi kommer även att lägga fokus på att bli ännu bättre inom arbetsmiljö och säkerhet. Jag vill göra det lättare för oss att upptäcka eventuella fel och brister som skulle kunna leda till tillbud. Säkerhet är högst på agendan för både bolaget och för mig. Jag vill att alla som arbetar hos oss ska se säkerhetsarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Målet för varje arbetsdag ska vara att få åka hem oskadd och trygg!

Vad anser du är ”ett gott ledarskap”?

– Ett gott ledarskap för mig innebär att man är lyhörd, ärlig, tydlig och närvarande. Det är viktigt att se varje individ och följa deras utvecklingspotential och finnas som stöd. Något som är mycket viktigt är att få medarbetarna att känna tillit, man ska stå för det man säger. Sedan är feedback något jag anser är väldigt viktigt för att utvecklas, både som medarbetare och ledare.

Ge ett exempel på något bra du gjort som ledare och varför det blev så bra?

– Det är svårt då jag inte varit här så pass länge så att jag hunnit utföra några stordåd. Men något som har blivit väldigt bra är övergången till digitala arbetsorder. Resan gick mycket snabbare och smidigare än vad jag hade förväntat mig. Vi har även dragit nytta av mina strukturerade egenskaper, vilket har fått oss att bli bättre på att planera och på så sätt att bli mer effektiva.

Om Michaela Grönroos

År inom Ryds Glas: började den 1 juni 2022.
Så länge har hon arbetat som chef: 2,5 år, varav 7 månader inom Ryds Glas.
Kollegor beskriver henne som: En snäll och rak person som är strukturerad och ordningsam.

Fem snabba:

Salt eller sött? Salt
Sol eller snö? Snö
Hund eller katt? Hund
Östkust eller västkust? Östkust
Kött eller fisk? Kött