Nyheter

Eitech ökar sitt fokus på specialistområdet larm och säkerhet

På samtliga marknader ser Eitech en ökad efterfrågan på sina tjänster inom säkerhetssystem, som passagesystem, inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. Det resulterar i ett ökat fokus på specialistområdet larm och säkerhet under 2023.

Nytt för i år är Eitech Örebros och Eitech Stockholms satsning på en ny och gemensam affärsenhet – Eitech Security. Martin Dahlström, som idag är regionchef Mitt, blir tillförordnad affärsenhetschef.

– Målsättningen är att samla regionens specialistkompetens ute på enheterna inom säkerhetssegmentet, med utgångspunkt i våra anläggarfirmor brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Det här kommer på sikt stärka vår position på marknaden samt bidra till en ökad erfarenhetsåterföring samt gemenskap för både våra befintliga och framtida nya medarbetare, säger Martin Dahlström.

Eitechs nya enhet har en ambitiös plan att växa under 2023, både genom att utveckla säkerhetskompetensen på ytterligare Eitech-kontor i regionen samt genom att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Den nya enheten kommer inledningsvis bestå av tolv medarbetare placerade i Örebro och sju i Stockholm.