Nyheter

Fastighetsaktörer går samman för en digitaliserad framtid

Idag den 1 december 2022 lanseras REDI.city – Real Estate Digitalization Initiativ – ett samarbetsprojekt med målet att göra fastigheter redo för framtidens uppkopplade stad.

Fastighetsägarna Stockholm har tagit initiativet tillsammans med stora aktörer i fastighetsbranschen som nu arbetar gemensamt för att driva utvecklingen inom fastighetsbranschen framåt.

– Den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen har fortfarande många utmaningar och vi är övertygade om att vi tillsammans kan vi nå bättre resultat och öka tempot i digitaliseringen, säger Kaj Winther, chef digital utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Inom ramen för REDI.city kommer aktörerna sprida information och dela med sig av kunskap om digitala lösningar. Gruppen släpper därför rapporter kring en rad olika ämnen. Först ut är rapporterna ”Digitalisering av fastigheter i samverkan för samhälls- och bolagsnytta” och ”5G inomhus – Fastighetsägares perspektiv”.

– En central fråga de närmaste åren är 5G och det finns ett stort behov av att utifrån fastighetsägares perspektiv ge svar på frågor relaterade till utvecklingen av 5G-nätet inomhus liksom erbjuda ett stöd, inte minst till våra medlemmar i fastighetsbranschen, säger Kaj Winther.

Rapporterna finns att ladda ner på:

redi.city

Aktörerna bakom REDI.city:

Fastighetsägarna

AMF Fastigheter

Fabege

Vasakronan

Hufvudstaden

Sveriges Allmännytta

Akademiska Hus

Castellum

Stronghold

Mimer

Epicenter Stockholm