Nyheter

Montal och Teknova ökar samarbetet genom samägande

Montalgruppen och Teknova Byggsystem har nått en överenskommelse om ett intensifierat samarbete och ett samägande av bolagen. Målsättningen är att ytterligare utveckla företagsgruppen och erbjudandet till kunderna.

Montal och Teknova är idag ledande leverantörer av balkongräcken, balkonginglasningar, våtrumskassetter, utrymningstrappor och entreprenadprojekt till krävande kunder i Skandinavien. Samarbetet har pågått i några år men på projektbasis.

Nu tas nästa steg i utvecklingen via ett samägande och intensifierat samarbete där målsättningen är att skapa en ännu starkare och effektivare företagsgrupp som fortsatt kan leverera högkvalitativa lösningar och projekt till professionella kunder.

Ökad samverkan ger en möjlighet att ytterligare utveckla kunderbjudandet och produktportföljen där gruppen har ett komplett erbjudande av räcken, inglasningar och skyddsprodukter. Det utökade samarbetet skapar flera nya affärsmöjligheter.

Ägarna bakom Teknova och Montalgruppen gör nu gemensam sak och tar tillsammans ansvaret för att utveckla den nya företagsgruppen. Bolagen behåller sina företagsnamn och organisationer med en initial förändring.

Anders Slott, VD för Montal AB, tar även över ansvaret som VD för Teknova Byggsystem AB. Bjartmar Rinde kvarstår som VD för Montal Systems AS i Norge. Samtliga tidigare ägare av Teknova och Montal ingår i ägargruppen för den nya företagskonstellationen.

– Med dubbla storleken och styrkan samt kompletterande produkter har vi nu ett starkt och komplett erbjudande till marknaden. Det blir spännande att utveckla alla nya möjligheter och att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service och högkvalitativa leveranser. Att vi nu har säljkontor på fyra olika platser i Sverige och Norge samt två fabriker gör det ännu enklare att optimera hur vi hjälper våra kunder.”, summerar Anders Slott, VD och delägare. ”Den nya gruppens samlade resurser och kompetenser skapar nya möjligheter för effektivisering och optimering. Med två produktionsenheter med olika specialistkunskaper så får vi möjlighet att ännu effektivare leverera mot marknadens krav och behov, säger Annica Johansson, ekonomichef på Teknova och delägare Samägandet och det ökade samarbetet påbörjas redan idag. För dig som är tidigare kund blir det ingen skillnad vad gäller kontaktpersoner. Finns det frågor om samarbetet så kontakta din kundansvariga säljare alternativt någon av gruppens två verkställande direktörer.