Nyheter

Ikano väljer ETTELVA för landskapsarkitektur

ETTELVA Arkitekter tecknar nu nytt ramavtal med Ikano Bostad. Avtalet innebär att ETTELVA utökar sitt samarbete med bostadsaktören till att nu även inkludera landskapsarkitektur.

ETTELVA är ett av landets främsta arkitektkontor inom bostad, landskapsarkitektur och stadsplanering och har sedan länge ett samarbete med Ikano Bostad inom arkitektur.

– Vi är väldigt glada att våra landskapsarkitekter nu också får ett ramavtal. Att ha både arkitekter och landskapsarkitekter under samma tak är en av ETTELVAs främsta styrkor. Det är ett vinnande koncept att kunna samarbeta så nära varandra från första skiss, säger Linda Saarnak, vd vid ETTELVA Arkitekter.

ETTELVAs arkitekter och landskapsarkitekter samarbetar sedan tidigare med Ikano Bostad i gemensamma projekt bland annat i Skeppskajen i Uppsala där ETTELVA Arkitekter har uppdrag både inom arkitektur och landskapsarkitektur. Men nu kommer alltså ett ramavtal på plats.

ETTELVA Arkitekter har som mål att tillföra hållbara lösningar i varje projekt. Det innebär till exempel att utveckla ekosystemtjänster, återbruka material och miljöer, använda hållbara material och att alltid anpassa byggnader och miljöer efter platsernas förutsättningar. Visionen genomsyrar både arkitekternas så väl som landskapsarkitekternas arbete.

– Att vi jobbar nära arkitekterna redan från början ger oss möjlighet att lägga grunden för ett väl genomtänkt samspel mellan bebyggelse och den yttre miljön och att göra bättre val när det kommer till hållbarhet. I dag utformar vi tillsammans flera kommersiella och bostadsprojekt i olika skeden från tidiga skisser i detaljplan till färdiga idéer. Vi ser verkligen fram emot att jobba nära våra kollegor i Ikano Bostads projekt, säger Ulla Larsson, Ansvarig Landskap, ETTELVA.