Nyheter

Assemblin i nytt avtal med Kriminalvården om el- och säkerhetsinstallationer vid häktet i Berga

Assemblin El har fått ett nytt installationsuppdrag i samband med en om- och tillbyggnad av häktet i Berga. I uppdraget ingår el- och säkerhetsteknik till ett totalt ordervärde motsvarande cirka 50 MSEK.

Som ett led i Kriminalvårdens satsning på fler häktes- och anstaltsplatser i landet kommer Berga häkte i Helsingborg att byggas ut och uppgraderas. Byggarbetet påbörjades hösten 2022 och beräknas avslutas runt årsskiftet 2023/24. Målet är skapa utrymme för ytterligare 48 häktesplatser vilket är en dubblering jämfört med idag. Häktet i Berga ägs av Specialfastigheter men driftas av Kriminalvården.

Nu står det klart att Assemblin ska ansvara för utformning och installation av el, brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, CCTV och överfallslarm. Beställare av elentreprenaden är byggentreprenören Peab och beställare av säkerhetslösningarna är Kriminalvården.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få ansvara för de el- och säkerhetstekniska lösningarna i detta projekt. I den här typen av byggnader är kraven på de tekniska installationerna särskilt stora, och vi ser nu fram mot att i nära samarbete med Peab och övriga inblandade bidra till smarta och stabila installationer anpassade till Kriminalvårdens verksamhet, säger Fredrik Allthin, vd och chef på Assemblin El.

Säkerhetslösningarna i detta uppdrag blir helintegrerade där alla system kopplas till ett överordnat styrsystem.

– Säkerhet är ett av våra strategiska satsningsområden och vi har under en tid stärkt vår kompetens och kapacitet, vilket har lett till att vi idag har en marknadsledande position inom säkerhetsteknik. Det här säkerhetsuppdraget blir det största nu pågående projektet för vår säkerhetsverksamhet och befäster vår position, vilket vi är väldigt stolta över, säger Fredrik Allthin.