Nyheter

Ny VD för Sören Lundgren Byggkonsult

Anders Harlin, idag VD på Sören Lundgren Byggkonsult AB, kommer att avsluta sin tjänst på bolaget 1 nov 2022. Efter nästan 20 år på SLB (varav 17 år som VD) har Anders beslutat sig för att ta sig an nya utmaningar.

– Sören Lundgren Byggkonsult AB, den kompetenta och familjära byggkonsulten inom byggnadskonstruktion samt projektledning under hela byggprocessen.

Styrelsen i Sören Lundgren Byggkonsult AB har utsett Claes Högberg till ny VD fr o m 1 november 2022. Claes kommer från befattningen som verksamhetsansvarig för projektledning inom SLB och har varit verksam i bolaget i 25 år. SLB startade 1986 av tre personer och har sedan dess vuxit organiskt till att idag sysselsätta drygt 40 personer inom verksamhetsgrenarna Konstruktion och Projektledning.

Claes kommer tillsammans med verksamhetsansvariga Erik Englund (konstruktion) och Attila Nagy (projektledning) att fortsätta SLB’s tillväxtresa.

– Det är dags för mig att blicka framåt mot nya utmaningar. Jag är otroligt stolt och glad över mina nästan tjugo år med SLB. Vi har tillsammans utvecklat bolaget till vad det är idag. En stabil utveckling avseende organisk tillväxt och lönsamhet har präglat verksamheten under dessa år, säger Anders.

– Det ska bli roligt och utvecklande att tillsammans med bolagsledningen och medarbetarna på SLB vidareutveckla bolaget. Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget och bidra med mina erfarenheter, säger SLB’s tillträdande VD Claes Högberg.

– Jag vill även tacka vår avgående VD Anders Harlin, för ett gediget arbete med att utveckla bolaget till vad det har blivit idag under de senaste 20 åren.