Nyheter

Fredrik Furgårdh blir vVD för Consto

Fredrik Furgårdh tillträder som vVD för Consto AB. Fredrik har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom bygg- och fastighets industrin. Senast arbetade han på NCC som avdelningschef och ansvarade för kommersiella projekt i Stockholm.

Han har även arbetat på Skanska, Oljibe AB och Peab Bostad.

– Det känns väldigt spännande att anta rollen som vVD inom Consto. Jag ser verkligen fram emot att lära känna medarbetarna och verksamheten för att fortsätta utveckla, bygga och stärka Constos roll som ledande och välkänd byggaktör i Sverige, säger Fredrik Furgårdh.

I Consto AB bedrivs byggentreprenader som är vår huvudverksamhet. Consto AB är ett dotterbolag till Consto Sverige AB, moderbolaget som omfattar separata fastighets- och industribolag. Fredrik Furgårdh ingår i moderbolagets ledningsgrupp.

Christer Lund som är VD/Koncernchef på Consto Sverige AB ser med optimism på framtiden och bolagets utveckling:

– Vi tillsammans på Consto har tack vare engagerade och duktiga medarbetare tillsett att vi har en välfylld orderstock, vi har ytterligare flertalet möjligheter som ger oss till svar att jag ser en fortsatt stark och positiv utveckling för vår verksamhet i Sverige. Sverige och vår omvärld har stora utmaningar att hantera, vilket naturligtvis även påverkar vår verksamhet, men vi ser till trots för detta att möjligheterna är fler än hindren och vi fortsätter vår målmedvetna positiva resa. Grundläggande faktor för att lyckas är att vi är rätt bemannade med engagerade medarbetare som tillsammans vill utvecklas, som individ och som bolag. Med Fredrik i vårt lag så får vi förutom ett stort engagemang en stark erfarenhet som breddar vår kompetens inom kommersiella och offentliga uppdrag.

Simon Svensson, vVD Consto Sverige AB säger att med Fredrik i vårt lag ger vi oss ytterligare möjligheter till att bredda vår kompetens.

– Vi blir än mer slagkraftiga i ett nuläge som är utmanande för hela vår bransch. Jag ser stora möjligheter att vi som bolag skall bli än mer attraktiva och konkurrenskraftiga utifrån våra medarbetares engagemang och kompetens. Med Fredrik breddar vi oss än mer. Vi får genom hans erfarenheter både kunskaper och nya kontaktytor till att bidra för vår fortsatta utveckling.

Consto Sverige AB ingår i den norska entreprenörkoncernen Consto som grundades i Tromsö 2006. Koncernen har över 1 300 anställda och en omsättning på ca 10 miljarder NOK. Koncernen är sedan 2016 verksamma i Sverige med huvudkontor i Karlstad och lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro.

PÅ bilden från vänster: Christer Lund, Fredrik Furgårdh och Simon Svensson