Nyheter

Hur ser energiproduktionen ut i framtiden?

Vad gäller energiproduktionen befinner vi oss nu i en övergångsfas. Energiproduktion baserad på fossila bränslen är inget rimligt alternativ längre. Världen befinner sig i en klimatkris. Och vi fokuserar allt mer arbete och medel på att hitta hållbara alternativ.

Det eftersom vi helt enkelt inte kan fortsätta på den inslagna vägen. Det är med andra ord hög tid för förändring. Det verkar som att vi har inlett den första fasen i denna förändring. Men frågan vi måste ställa oss är hur detta ska leda till bestående förändringar på sikt? Hur tror vi att produktionen och användningen av energi kommer att se ut i vardagen i framtiden?

Låt oss titta lite närmare på detta.

Hur kan vi producera förnybar energi?

Det finns många olika sätt att producera förnybar energi. Vissa kan tillämpas i mindre skala, andra förnybara energikällor kräver helt enkelt orimligt stora resurser. Vi ger några exempel:

Solenergi: Produktion av förnybar energi med hjälp av solen är kanske den metod som ligger närmast till hands. Solpaneler är något alla känner till. De kan man exempelvis sätta upp på taket. De fångar upp värmen från solen och omvandlar den till ström. Den här strömmen är då i form av likström. För att omvandla denna ström till växelström behöver man en växelriktare. SolarEdge växelriktare är exempelvis mycket lämpliga för detta. Detta blir en anläggning som håller länge. Själva energiproduktionen sker helt utan utsläpp av växthusgaser.

Vattenkraft: Ett annat alternativ är att använda vattenkraft. Vattenkraft är något som finns i många länder, inte minst här i Sverige. Älvar och floder är en säker kraftkälla eftersom vattnet i stort sett aldrig sinar. Det gör det till en mycket bra förnybar kraftkälla. Produktionen orsakar inga utsläpp av växthusgaser och det är en pålitlig kraftkälla, även på sikt.

Vindkraft: Och så har vi vindkraft. Även detta är en förnybar energikälla. På samma sätt som vattenkraften är vindkraften en konstant energikälla. Det är bara när det är helt vindstilla som vindkraftstationen inte producerar någon energi. Men det är mycket sällan. Och det gäller i synnerhet om man väljer rätt plats för vindkraftverket. Vindkraftverk som byggs ute i havet producerar i allmänhet en stor mängd förnybar energi.

Biomassa: När vi pratar om användning av biomassa menar vi material av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. Några exempel på detta är spillning, trä och matrester. Vid förbränningen frigörs koldioxid. Men denna effekt kompenseras genom återväxten av växter och träd. Detta leder till ett nollnettoutsläpp av växthusgaser eftersom den växande biomassan tar upp koldioxiden igen. Det gör att denna energikälla kan kallas förnybar. Det förutsätter emellertid att man planterar nya träd och växter.

Jordvärme: Marken under våra fötter innehåller stor mängd värme. Jordens kärna består av en glödande massa och där sker ett ständigt sönderfall av radioaktiva partiklar. Men även på mindre djup är det tillräckligt varmt för att vi ska kunna använda det till vår fördel. Det enda vi behöver göra är att utnyttja denna värmekälla för att producera energi. Det kan man exempelvis göra genom att pumpa upp vatten från ett djup på minst 500 meter under markytan. Detta vatten leds sedan genom en värmeväxlare för att värma upp ledningsvatten.

Vilka investeringar i en hållbar framtid gör du?

I dagsläget är solenergi det alternativ som är mest tillgängligt för det genomsnittliga hushållet. Det är exempelvis svårt att bygga ett vindkraftverk eller ett vattenkraftverk i trädgården. Solpaneler på taket däremot, är ett bra sätt som är genomförbart för nästan alla. Du kan alltså investera i en hållbar framtid på följande sätt:

Solpaneler: Solpaneler är en mycket för småskaliga hållbarhetsprojekt. Börja med att ta reda på om taket är lämpligt för solpaneler och hur många som ryms. Sedan väljer du någon av de moderna modeller av solpaneler som finns i handeln. Då får du en så hög verkningsgrad som möjligt. Dessutom har de nyaste solpanelerna en extra lång livslängd.

Växelriktare: Glöm inte att du måste investera i en växelriktare. Den är viktig eftersom den omvandlar likströmmen från panelerna till växelström. Annars har du inte mycket för den elektricitet som solpanelerna producerar.

Laddstation: Till sist kan du välja att installera en laddstation. En laddstation eller laddstolpe är praktiskt om du har en elbil. Då använder du solpanelerna för att producera el till bilen. På det sättet sänker du drivmedelskostnaderna avsevärt.

Vill du alltså dra ditt strå till stacken för en hållbar framtid?

Vänta inte längre än nödvändigt, utan ta första steget redan idag mot en mer hållbar livsstil.