Nyheter

Moderaterna: ”Regleringar i plan- och bygglagen sätter gränser för försvarets möjlighet att växa”

”Processen för att få miljötillstånd är mycket omständlig och tidskrävande. Nu behövs lagar och regler som medger snabba men samtidigt rättssäkra beslut”

Det skriver Pål Jonson, Jessica Rosencrantz och Viktor Wärnick, Moderaternas försvarspolitiska, klimatpolitiska respektive bostadspolitiska talesperson i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Sveriges försvar måste stärkas i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina. Riksdagen har fattat beslut om betydande tillskott till försvaret, men än mer krävs.”

”Ska försvaret på kort tid kunna använda de höjda anslagen måste det kunna växa utan att hämmas av onödigt regelkrångel. Försvarsmakten har därför nyligen föreslagit en rad förenklingar när det gäller möjligheten att få miljötillstånd för övnings- och skjutfält. Moderaterna anser att förslagen ska genomföras, men vi vill även peka på att plan- och bygglagen bör förenklas för att snabbt få ny militär infrastruktur på plats, det gäller allt från byggnader till skjutfält.”‘