Nyheter

Detaljplaner sätter stopp för hemmakontor

Under Coronapandemin har synen på vad som är en arbetsplats förändrats betydligt. Många vande sig vid att sitta hemma och jobba och många företag har fått upp ögonen för de nya möjligheterna med att arbeta hemifrån och de positiva effekter det har haft för företaget i form av effektivare arbetsdagar och konkurrensfördelar när det gäller att attrahera nya medarbetare.

Att få till ett rum för ett bra kontor i hemmet är dock en utmaning för många. Detaljplanen sätter ofta stopp för att skapa ett bra hemmakontor.

När platsen i huset inte räcker till är det många som överväger att bygga ut huset eller ett garage med övervåning där man kan ha sitt kontor. Att bygga ut boyta är ganska kostsamt medan ett garage med loft kan lösa både bilförvaring och hobby samtidigt som man får ett bra hemmakontor ovanför.

Mellby Home har man märkt en kraftig ökning av förfrågningar om garage med övervåning eller loftgarage för att skapa hemmakontor. En hel del av de som visat intresse får tyvärr inte bygga en sådan byggnad.

Det beror i de flesta fall på att detaljplanerna har gjorts med en förlegad uppfattning om att alla ska ha låga garage. Totalhöjden sätts i många fall till under 4 – 4,5 meter vilket knappt klarar ett vanligt dubbelgarage med 22° takvinkel.

– Det är naturligtvis mycket olyckligt när en bra lösning som många vill bygga stoppas på grund av en förlegad och onödig begränsning. Snabba omställningar som synen på hemarbete skapar utmaningar men det skulle vara till stor nytta om det kom direktiv från Boverket där bygglovsavdelningarna ska prioritera insatser som skapar utrymme för hemmakontor och då ska kunna förbise dessa gamla begränsningar, säger Fredrik Sahlberg, VD på Mellby Home.