Nyheter

LKF ansluter sig till Rättvist byggande

Nu går LKF med i föreningen Rättvist byggande. LKF arbetar redan idag proaktivt och strukturerat för att minska svartarbete, ekonomisk brottslighet och osunda arbetsplatser på våra byggen. Dagens högkonjunktur och bristen på arbetskraft inom byggbranschen har allt oftare lett till misstankar om fusk.

– LKF skapar hem för våra hyresgäster att trivas, utvecklas och må bra. Därför är det viktigt att vi i alla sammanhang där vi verkar kan bidra till en sund bransch, säger Fredrik Millertsson, vd för LKF.

Rättvist byggande är ett samarbete mellan fastighetsbolag i Sverige, ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer till exempel Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Fair Play Bygg.

Införande under våren

Under våren 2022 kommer utbildning av berörd personal ske på LKF samt införande av nya arbetssätt som är kopplat till Rättvist byggande.

Redan vid upphandling av nybyggnation ställs krav på entreprenörerna för att kunna lämna anbud. De kraven följer sedan med i kontraktsskrivningen. Sedan kommer det ske oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och också att följa upp hela kedjan av underentreprenörer.

– Vi måste stoppa fusket och säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Entreprenörer, i alla led, som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss, säger Marie Ljungholm, upphandlare på LKF.

Foto: Bengt Alm/Rättvist byggande