Nyheter

Byggmarknadskommissionen: Nya förslag för att motverka fusk i byggbranschen

Äntligen! Inte en dag för tidigt. Nu kommer en rad konkreta förslag som, förhoppningsvis, kommer att skapa lite ordning och reda i byggbranschen och få bort de värsta avarterna. Byggmarknadskommissionen kommer nu med ett ental skarpa förslag för att motverka fusk och kriminalitet inom byggbranschen.

Vi på Svensk Byggtidning får då och då samtal från uppgivna företagare som bekräftar denna bild. Senast från en byggföretagare som förlorat en upphandling där ett litauiskt företag vunnit upphandlingen (vi pratar här om en av våra större kommuners upphandling). Nu kände vår företagare att allt inte stod helt rätt till. Vid närmare koll visade det sig att den ryska och litauiska maffian stod bakom det företag som vann upphandlingen.

Fråga: Vad är det man från den upphandlande parten egentligen kollar upp? Priset var ju 40% lägre än motsvarande svenskt företag och det var ju glatt (tänkte vår kommun) – bara att köra (!?).

Under hösten har bl.a. Byggnads genomfört en specialgranskning av ett antal östeuropeiska bolag över hela landet. Resultatet är ett systematiskt fusk med arbetstid, löner och ersättningar. Man har även konstaterat ett utbrett fusk med såväl registrering mot utstationeringsregister och ID-kort.

– Vår granskning visar den bistra verkligheten i byggbranschen. Konsekvensen blir, utöver oacceptabla arbetsförhållanden för individen, lönedumpning som konkurrerar ut svenska företag, stora summor i uteblivna skatteintäkter och ett skuggsamhälle där vi inte har en aning om vilka som egentligen befinner sig i och arbetar i landet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Företagen, först uppmärksammade av det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen, har verkat i bland annat Göteborg, Jönköping, Örebro och Uppsala och har i många fall varit anlitade av stora svenska bolag som HSB, Skanska, Northvolt med flera.

– Det är extra allvarligt att de här företagen arbetar under stora seriösa bolag, inte sällan på projekt bekostade av skattepengar. Så kan det inte få fortsätta. Storföretagen måste skärpa sina interngranskningar. Det håller inte att man inte ens vet vilka som befinner sig på sina arbetsplatser, Säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Nu väntar en rad olika åtgärder för de brott mot lag och kollektivavtal som har konstaterats, bland annat tvisteförhandlingar och i vissa fall även att företagen tas bort från branschens underentreprenörslistor, vilket medför att de inte kan anlitas som underentreprenörer utan förhandling med Byggnads.

Når man inte fram där väntar stämning i Arbetsdomstolen.