Nyheter

Digitalt planeringsverktyg sparar miljarder i byggbranschen

TaskCtrl är en programvara framtagen av ett norskt företag med samma namn. Systemet lägger till rätta Lean och VDC (en metod för effektivisering som syftar till maximalt kundvärde av de resurser man har) och ger byggprocessen transparens och tillgänglighet för alla, från byggherre till de enskilda inblandade hantverkarna.

I en rapport från Turner and Townsend International construction market survey 2021 framgår vilka faktorer som oroar byggbranschen mest i spåren av covid 19-pandemien.

Störst är oron för ökade kostnader för byggprojekt, och på andra plats kommer oron för att byggprojekt inte håller tidplanen.

Make it, or break it – Global Construction Survey 2017 är en undersökning av den globala revisionsbyrån KPMG om trender och utmaningar inom byggbranschen. Enligt KPMG:s rapport var det så många som strax över 60 procent av de intervjuade som uppgav att de använde manuella system och kalkylblad vid projektrapportering. Tre av fyra projekt är inte klar i utsatt tid i starten.

En majoritet av byggbolag uppger i en studie att de inte klarar att leverera i tid eller enligt budget. Uteblivna materialleveranser i spåren av Covid 19-pandemin har ytterligare försvårat möjligheten att hålla sig till överenskomna tidplaner. Det här vill TaskCtrl förändra genom ett digitalt projektledningsverktyg som ger stöd genom hela byggprocessen. TaskCtrl startade sin resa med två personer som i olika sammanhang jobbat med projekt och projektledning. Dom satte sig ner och analyserade vad som inte fungerar och vad som saknas inom färdigställande processen. Nu är det dax att ta nästa steg och implementera TaskCtrl på den svenska marknaden.

– Utmaningar som sjunkande produktivitet, missar i budget, låg digital mognad, som alla leder till utmanande projektledning är inte unik för Norge. Vår ambition är att göra lösningen känd och föredragen på den svenska marknaden på kort tid. Vi utvecklade TaskCtrl för den norska marknaden som redan är tekniskt avancerad, i norska projekt är vi väl vana vid att använda verktyg som bidrar till ett bättre flöde och mer överblick och denna situation är relativt lik svenska marknaden. Samtidigt är det ingen hemlighet av att vi ser spännande möjligheter för lösningen vidare internationellt, där finns många marknader som med ännu mer att vinna på bättre användning av teknik vid design och genomförande av byggprojekt, avslutar Ørjan Gjendemsjø.

– Förutom förseningar och fördyringar leder det här till en massa onödiga konflikter inom byggbranschen, säger Henrik Lundqvist. För de inblandade är det här också en stor hälsorisk med projekt som inte fungerar. Det leder till en osund och pressad arbetsmiljö där klimatet med brandsläckning gäller hela tiden, fortsätter han. Verkligheten står inför ett paradigm när det gäller projektledning och nya metoder framåt.

Projektledning hög risk för utbrändhet

Detta ska förändras genom att tillgängliggöra den mjukvaran TaskCtrl som skapar förutsättningar för ett systematiskt planerings- och kontrollarbete i ett byggprojekts alla faser. Med utgångspunkt från Lean som metod får alla involverade, från byggherre till hantverkare, full insyn i byggprojektets olika delar, vad som saknas, vad som färdigställts och vilka problem som uppstår under vägens gång.

– Jag har sett 100 miljoners-projekt planeras genom post it-lappar. Det är klart att det blir missar då. Det här kommer ge helt nya utgångspunkter för att kunna lyckas med tidplan och vinsten, säger Henrik Lundqvist.

Kan spara värdefulla skattepengar

Östersundaren är ansvarig säljare för TaskCtrl i Sverige och ska på tre år få byggbranschen att implementera mjukvaran och upptäcka värdet att arbeta digitalt och systematiskt. Både näringsliv och offentlig sektor har mycket att spara. I Östersunds kommun planeras olika byggprojekt för drygt en miljard kronor bara de kommande två åren. I Krokoms kommun planeras nybyggnation av bland annat två förskolor och en skola.

– TaskCtrl kommer att revolutionera byggbranschen och spara många miljoner åt både byggherrar och oss skattebetalare, säger Henrik Lundqvist.

Lean Production är en ideologi som har sitt ursprung i Toyota Production System. Avsikten med lean production är att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Systemet är byggt på den metoden.

– TaskCtrl skapades när jag och Per Roger Johansen (grundare) jobbade tillsammans i olika projekt och företag sen början av 2000-talet, vi hade bägge två en genuin önskan om att förbättra byggbranschen. Vi har hela tiden haft en dialog om vad som inte fungerar och vad som saknas i branschen. Vi skrev bl.a. Vägledning i Systematisk färdigställande, berättar Tor I. Hoel (grundare)